Petitie tegen gedwongen uitvoering pgb door SVB

3

Gedwongen winkelnering lijkt nooit een goed idee. Daarom is er een petitie tegen de inperking van beleidsvrijheid door verplichte uitvoering van het pgb trekkingsrecht door de SVB.


Door Albert Nijholt & Marvin Hendrikse

Het persoonsgebonden budget (pgb) heeft zich de afgelopen jaren als zorgvorm bewezen. Veel mensen zijn in staat gesteld om eigen regie te voeren en zelf goedkoper zorg in te kopen. Toch leidt het pgb regelmatig tot discussie. Zowel de landelijke als de lokale politiek is op zoek naar mogelijkheden om het pgb duurzamer in te richten.

Staatssecretaris Van Rijn verplicht daarom gemeenten in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de uitvoering van het pgb onder te brengen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Rijk beperkt gemeenten hiermee in hun keuzevrijheid qua uitvoering. Daarmee beperkt zij gemeenten ook qua flexibiliteit en mogelijkheden om lokaal accenten aan te brengen.

Maatregel als gevolg van transities

Met de decentralisaties worden de persoonsgebonden budgetten voor gemeenten groter. In de Wmo is nu een gemiddeld budget per cliënt nog €3.000,-, maar met decentralisaties loopt het gemiddelde budget per cliënt op naar €15.000,-. Daarnaast groeit het aantal pgb-houders voor gemeenten van circa 87.000 naar 200.000.

Vanuit het oogpunt van beheersbaarheid verplicht staatssecretaris Van Rijn gemeenten in de nieuwe Wmo de uitvoering van het pgb onder te brengen bij de SVB.

Door centralisatie van de uitvoering wil de staatssecretaris kosten besparen en gemeenten alsmede budgethouders meer gemak bieden. Daarnaast wordt getracht oneigenlijk gebruik van het pgb te voorkomen.

Wij onderschrijven de beoogde doelen maar spreken ons nadrukkelijk uit tegen de beperking in keuzevrijheid van gemeenten.

Beleidsvrijheid en maatwerk in de knel

De SVB kiest voor één systeem en werkwijze waarmee ze alle gemeenten gaan bedienen. Met 403 gemeenten is standaardisatie voor de SVB noodzakelijk om de uitvoering aan te kunnen. Dat betekent dat de criteria voor toekenning van een pgb straks voor elke gemeente gelijk moet zijn.

Waar pgb nu een oplossing is voor het bieden van maatwerk aan cliënten, zijn gemeenten straks deze beleidsvrijheid kwijt. Dit is een gemiste kans omdat een systeem op maat met lokale accenten past in de filosofie van de nieuwe Wmo.

Daarnaast blijft voor ons de vraag bestaan of de SVB per 1 januari 2016 kan voldoen aan de enorm toenemende vraag.

Gedwongen winkelnering beperkt in flexibiliteit

Deze gedwongen winkelnering werkt lokale beleidsinvulling rondom het pgb tegen. Gemeenten moeten zelf kunnen besluiten of ze kiezen voor de SVB, een marktpartij of uitvoering in eigen beheer. Met iedere optie een eigen prijskwaliteit verhouding.

Deze keuzevrijheid is cruciaal voor gemeenten om de bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisaties te kunnen realiseren. Het huidige systeem (contract met SVB op vrijwillige basis) werkt naar tevredenheid van diverse gemeenten en marktpartijen. Een aantal gemeenten heeft al eerder schriftelijk gereageerd naar de landelijke politiek over de nieuwe wetgeving rond pgb.

Krachten gebundeld in petitie

Wij vinden dat keuzevrijheid en flexibiliteit voor gemeenten van groot belang zijn gezien de uitdagingen die de decentralisaties met zich meebrengen. Er moet meer onderzoek verricht worden onder marktpartijen en gemeenten naar de gevolgen op korte en langere termijn.

Daarom zijn wij een petitie gestart tegen de inperking van beleidsvrijheid door verplichte uitvoering van het pgb trekkingsrecht door de SVB. Alle verzamelde handtekeningen voorzien van visie en commentaar bieden wij aan bij de landelijke politiek.

Ondersteunt u onze twijfels en vraag om meer onderzoek naar de risico’s?

Teken dan direct de petitie op: www.pgbinformatie.nl/petitiepgbsvb >>

 


Over de Auteurs: Albert Nijholt is directeur van WMO kantoor en Marvin Hendrikse is directeur van Stipter

Over Auteur

3 reacties

 1. D.M. Witkamp op

  Wat een vreemd artikel. Misschien begrijp ik het niet goed, maar als de gemeente blijft indiceren en de SVB verstrekt is er toch nog steeds niets aan de hand? De keuzevrijheid ligt bij de klant / zorgvrager. We hebben het tenslotte over een PERSOONSgebonden budget toch?

 2. Deze petitie is geïnitieerd door twee directeuren wiens bedrijven omzet mis gaan lopen als de SVB het alleenrecht krijgt.
  Wij van WC Eend protesteren als Glorix bevoordeeld wordt!
  Prima, maar niet met mijn hulp.

 3. . Het kan beter op

  Gemeenten ruiken bloed en de staatsecretaris is de loopjongen van het dossier zorg!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden