Pgb krijgt grenzen

0

De uitgaven voor het persoonsgebonden budget worden afgebakend per zorgkantoor en per regio, blijkt uit een wijziging die staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangebracht in het Wetsvoorstel langdurige zorg.

Het persoonsgebonden budget (pgb) was een zogenoemde open eind regeling: een begrotingsbesluit waarbij geen plafond wordt vastgesteld voor de financiering. Staatssecretaris Van Rijn heeft nu in een wijziging Wlz (Wet langdurige zorg) opgenomen dat voor het pgb per regio een subsidieplafond wordt vastgesteld. Het zorgkantoor wordt verantwoordelijk voor het verstrekken van de pgb’s. Dus iedereen moet zich voor de aanvraag van een persoonsgebonden budget richten tot het zorgkantoor.

Beheersing kosten
Veel mensen die intensieve zorg nodig hebben maken gebruik van de mogelijkheid om met de pgb-subsidie zelf zorg in te kopen. De aanvraag van pgb’s leidde in het verleden tot hoge zorgkosten. Er is ook kritiek omdat het pgb fraudegevoelig zou zijn. Van Rijn heeft nu een grens gesteld aan het pgb-budget in de Tweede Nota van Wijziging voor het wetsvoorstel langdurige zorg. “Deze systematiek verhoogt de beheersbaarheid van de kosten”, aldus de staatssecretaris in de brief.

Het is wel mogelijk om bij een tekort aan geld in de ene regio voor het verstrekken van een pgb, te schuiven met het pgb budget uit een andere regio, zegt Van Rijn: “Dan zal worden nagegaan of het mogelijk is om onbenutte financiële ruimte binnen de eigen regio of van andere regio’s in te zetten.”

Het is echter niet gemakkelijk om zorgkantoren ertoe te bewegen “hun budget” overhevelen naar een andere regio.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden