VNG aan kabinet: ‘de tijd dringt’

2

De VNG heeft met oog op een rondtafelgesprek een dringende position paper over de Wmo opgesteld en naar de Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer overlegt op 18 december met de staatssecretaris over de hervorming van de langdurige zorg. Voorafgaand aan dit overleg, vrijdag 13 december, houdt de Kamer een rondetafelgesprek. De VNG is een van de organisaties die voor de hoorzitting is uitgenodigd.

Ter voorbereiding daarop dient de position paper. De boodschap is helder: “We onderbouwen waarom de Persoonlijke Verzorging thuis hoort in de nieuwe ‘Wmo 2015’.”

De VNG handelt daarmee volledig in de geest van de aangenomen resolutie hierover op de bijzondere ledenvergadering van 29 november. En doet daarom nogmaals een klemmend beroep op het kabinet om de Persoonlijke Verzorging wel naar gemeenten te decentraliseren. Als het kabinet daartoe niet bereid is, moeten daar compenserende maatregelen tegenover staan om de decentralisatie van zorgtaken uitvoerbaar en effectief te houden.

Ambitie

Maar dat laatste is echt plan b. Gemeenten zijn eensgezind op het punt van de persoonlijke verzorging. “Gemeenten hebben de ambitie om van de Wmo echt een lokale ondersteuningswet te maken, en om tot een kanteling in denken te komen over hoe we met beperkingen en zelfredzaamheidsvragen omgaan. Daarom willen zij dat het kabinet de functie verzorging uit de AWBZ alsnog volledig decentraliseert naar de Wmo”, is zoals het in de position paper wordt verwoord.

De VNG gaat er op aandringen dat er snel een goede, duidelijke en definitieve beslissing wordt gemaakt. “gemeenten hebben nu het gevoel dat het kabinet er niet meer in gelooft. En dat zij aan het mikken zijn op een bewegend doel. Het is van groot belang dat er snel meer duidelijkheid komt over de visie en over een eventueel nieuw pakket voorwaarden om de opgave alsnog haalbaar te maken. De tijd dringt.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. De VNG blijft maar aandringen op dat de Thuiszorg PV bij het domein gemeente behoort. Niets is minder waar, omdat PV het meest aansluit op wijkverpleging. Deze twee producten vormen een tender. Daar past op geen enkele wijze de WMO op aan!
    Zielig is het dat VNG blijft dramen op meer politieke macht door het grote budget PV onder haar hoede te krijgen.

  2. Wanneer men dhr van Rijn beluistert tijdens de Hannie van Leeuwenlezing, staat zijn besluit vast en kunnen gemeenten zich beter op maken voor scherpe afspraken met de zorgverzekeraars over harde kriteria voor het op en afschalen van zorg van de Wmo naar Liz/ zorgverzekering.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden