VWS: Gebruik pgb’s onderzocht voor bestuursakkoord

0

Zetten gemeenten hun inwoners onder druk om geen gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Nee, volgens staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van

Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS. Het is een antwoord op vragen van

Kamerlid Tamara Venrooy. De vragen (PDF) kwamen voort uit een “individuele situatie”

in de gemeente Leiden. Deze zou inmiddels zijn opgelost.

Komt dit vaker voor, wil het Kamerlid weten. “Het signaal

dat gemeenten mensen onder druk zetten om af te zien van een PGB is mij niet

bekend.” De staatssecretaris voegt daaraan toe dat er momenteel wordt

onderzocht “of en zo ja in welke mate het PGB een belemmering vormt voor een

doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Wmo.”

Bestuursakkoord

Het gaat om een evaluatie. “Mede in verband met de

overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, heb ik in het

kader van het Bestuursakkoord 2011-2015 met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

afgesproken dit onderzoek te doen.”

Mensen hebben zelf de keuze tussen het gebruik van persoonsgebonden

budgetten of zorg in natura, benadrukt Veldhuizen van Zanten-Hyllner. Het gaat

dan om “geïnformeerde toestemming” van de zorgvrager, in overleg met de

gemeente. Toch stelt de gemeente, in dit geval Leiden, de wettelijke plicht te

hebben te beoordelen of aanvrager van een pgb wel in staat zijn of zij de

administratie en dergelijke te overzien. “Naar mijn mening is deze opvatting

juist”, zegt de staatssecretaris.

Wmo

Artikel 5 van de Wmo geeft gemeenten de bevoegdheid om voorwaarden te stellen

aan het gebruik van pgb’s, is de onderbouwing. De staatssecretaris laat weten

het aanbieden van deze budgetten niet te willen propageren bij gemeenten. Uit een

schatting van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 8 tot 16 procent van

de mensen die een beroep doen op de Wmo gebruik maakt van een persoonsgebonden

budget.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden