’60 Miljoen extra nodig voor specialistische Jeugdzorg’

1

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept het ministerie van VWS op het extra budget dat is vrijgekomen voor de Jeugdzorg te besteden aan specialistische jeugdzorginstellingen.

Het gaat om 60 miljoen euro uit het zorgakkoord van april.

Gemeenten willen specialistische centra waar kinderen uit heel het land zorg krijgen overeind houden. De kwestie werd eind april in een brandbrief ook al aangekaart door vijf gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht. Hier staan traditiegetrouw veel  instellingen waar kinderen uit het hele land worden opgevangen. Op grond van het zogeheten woonplaatsbeginsel zijn deze gemeenten verantwoordelijk voor zware en dure vormen van jeugdhulp aan jeugdigen van buiten de eigen regio. Hierdoor komen ze op jaarbasis zeker 15 miljoen euro tekort.

Productiecijfers
In het bericht van de VNG schrijven gemeenten zich klem gezet te voelen tussen rijk en zorgaanbieders, doordat de benodigde informatievoorziening niet op orde is. ‘Problematisch is dat gemeenten geen bron hebben om de opgaven van de zorgaanbieders te verifiëren’, aldus de VNG. “Het rijk kan die productiecijfers van aanbieders per gemeente immers niet leveren vanuit de verschillende landelijke bronnen.”

Op grond van het recente begrotingsakkoord komt er extra geld vrij voor de jeugdzorg. VWS wil dit bedrag van 60 miljoen euro echter in tweeën knippen: een deel wordt toegevoegd aan het macrobudget voor de inkoop van jeugdzorg, een ander deel is specifiek bedoeld voor knelpunten in de bovenregionale hulpverlening. De VNG betwijfelt of het bedrag toereikend is. De VNG vindt dat ook de 90 miljoen euro die in 2015 vanuit het provinciefonds vrijkomt, zou moet kunnen worden gebruikt voor knelpunten in de jeugdzorg.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

 1. P. Cuyvers op

  ‘Problematisch is dat gemeenten geen bron hebben om de opgaven van de zorgaanbieders te verifiëren’, aldus de VNG. ‘Het rijk kan die productiecijfers van aanbieders per gemeente immers niet leveren vanuit de verschillende landelijke bronnen.’

  De enige oplossing is dat gemeenten inzien dat ze niet verder komen met de cijfers die ze van hogerhand krijgen, maar HUN EIGEN INFORMATIEVOORZIENING ORGANISEREN. Een taak die – ook al door gebrek aan specialisten op lokaal niveau – in eerste instantie hopeloos lijkt…..zodat nog maar 5 procent van de gemeenten er mee bezig is…..

  …..maar als ze dat wel doen, dan blijkt het eenvoudiger dan gedacht om in een aantal stappen letterlijk hun KOSTEN OP DE KAART te zetten, meer specifiek om geografische analyses te maken van de cumulatie van alle middelen in het sociale domein.
  Op dit moment voeren we als pilot voor de 17 gemeenten in Zuid Holland Zuid gemeenten een ‘integrale nulmeting sociaal domein’ uit met deze methodiek, waarbij gemeenten dus ook de effecten van hun sociale beleid, wijkteams, 1Gezin1Plan etc ‘op de euro nauwkeurig’ kunnen zien.
  Bottom-line: het kan dus wel……maar alleen als gemeenten zich zelf heel bewust richten op een eigen informatievoorziening (of in dit geval, met een groep gemeenten nagaan hoe zij zelf de informatievoorziening van hun instellingen kunnen sturen).

  Peter Cuyvers
  Team GKBA
  (voor meer informatie zie de TED-presentatie op het VNG Kantelingscongres van 25 maart jl)