‘Afspraken bureaus Jeugdzorg op schema’

0

Gemeenten hebben tijdig regionale afspraken gemaakt met de bureaus Jeugdzorg over de continuïteit van de zorg, staat in het voortgangsverslag dat de staatssecretarissen Martin van Rijn en Fred Teeven onlangs aan de Tweede Kamer stuurden.

Alle bureaus hebben in het kader van de transitie inmiddels bij het Rijk gerapporteerd over hun regionale afspraken met gemeenten, aldus het verslag. Het gaat om afspraken over het AMHK, de toegang, de crisisdienst en de jeugdbescherming en -reclassering.

De afspraken tussen de regio’s en de bureaus jeugdzorg verschillen, maar de meeste gemeenten hebben een garantie afgesproken van minimaal 80 procent van het budget van bureaus jeugdzorg in 2014, inclusief de overname van personeel. Wel maken sommige gemeenten een voorbehoud, omdat zij nog geen zekerheid hebben over hun budget voor 2015.

Diverse bureaus Jeugdzorg melden dat zij nog financiële problemen hebben. Zij verwachten resterende frictiekosten de ze niet geheel zelf kunnen financieren. De VNG en het IPO werken aan afspraken over die kosten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.