Compensatiebeginsel niet geschikt voor Participatiewet

0

Staatssecretaris Klijnsma legt in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals uit waarom het compensatiebeginsel van de Wmo niet kan gelden voor de Participatiewet

Dit naar aanleiding van een verzoek om een wijziging aan te brengen in de nieuwe Participatiewet om ditt wel te doen.

Klijnsma is helder: “In de WMO is het compensatiebeginsel gekoppeld aan specifiek benoemde prestatievelden. Dit is een systematiek die de Participatiewet niet kent, waardoor de reikwijdte op dit moment niet is te overzien. Het bewerkstelligt daarmee ook een grote mate van financiële onzekerheid voor gemeenten, die ik ongewenst acht.”


Daarnaast gaat de vergelijking tussen de beide wetten ook niet op volgens de staatsecretaris: “Verder geldt dat het wetsvoorstel WMO 2015 dat op 14 januari j.l. is ingediend, aanpassingen bevat ten aanzien van het compensatiebeginsel. Introductie van een beginsel als ontleend aan de huidige WMO in de Participatiewet strookt hier niet mee.”


Wel zegt Klijnsma te zullen onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van introductie van een compensatiebeginsel in de Participatiewet, voor de zomer komt ze daarop terug.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden