Decentralisatie: te gehaast en onvoldoende geld

0

Uit een ledenpeiling van de VNG blijkt dat gemeenten van plan zijn om bij de drie decentralisaties (werk, jeugd en welzijn) combinaties te zoeken.

Ze zien kansen in een integrale aanpak. Die kan leiden tot

efficiëntere dienstverlening en snellere hulpverlening aan de klant.

Knelpunten zijn er vooral op het gebied van uitvoering en financiën.

Van de ondervraagden geeft 37% aan taken op de drie gebieden te willen combineren. 24% van de respondenten is daar

nu ook al mee bezig en wil daar mee doorgaan. Slecht 2% ziet geen

meerwaarde in een integrale aanpak op deze terreinen.


Kansen en knelpunten


De meerderheid (58%) vindt dat de burger beter kan worden bediend als

vragen in samenhang kunnen worden opgepakt. Snellere hulpverlening

wordt ook als een voordeel gezien, evenals minder loketten voor de

klant. De deelnemers zien eveneens kansen voor de gemeente. Die kan

meer maatwerk leveren (58%) en is in staat om de dienstverlening

efficiënter te organiseren (22%).

Maar er zijn ook knelpunten voor de gemeenten. Veel respondenten (58%)

maken zich zorgen over de uitvoering, zoals de afspraken met partners,

contracten, ICT-aanpassingen, etc. Het is volgens deelnemers nog

onduidelijk wie de doelgroepen zijn, de decentralisatie gaat te gehaast

en er is onvoldoende geld.

Middelgrote gemeenten, met een inwoneraantal tussen de 50.000 en

100.000 maken zich in verhouding tot andere gemeenten meer zorgen over

het feit dat de verschillende samenwerkingsverbanden op de drie

terreinen niet met elkaar overeenkomen. 52% geeft dit aan als een

knelpunt. Van 100.000+ gemeenten is de incongruentie voor 50% een

knelpunt en voor kleinere gemeenten (18.000 tot 50.000 inwoners) voor

41%. Van de kleine gemeenten tot 18.000 inwoners is dit voor 29% een

knelpunt.

Ondersteuning


Qua ondersteuning verschillen de behoeftes, maar zijn er ook

overeenkomsten. Burgemeesters willen regie op een goede overgang.

Wethouders en ambtenaren willen dat ook, maar hebben ook behoefte aan

uitwisseling van praktijkvoorbeelden zodat gemeenten kennis kunnen

delen en van elkaar kunnen leren.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden