Eenderde is klaar voor Participatiewet

0

De participatiewet moet over ruim zes maanden worden ingevoerd, toch is 42% van de gemeenten nog niet voorbereid.

Adviesbureau BMC heeft onderzocht hoe gemeenten zich tot medio mei 2013 hebben voorbereid op de Participatiewet die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Ondervraagd werden 43 gemeenten.  Van deze gemeenten zegt 35% voorbereid te zijn op alle onderdelen van de Participatiewet. 42% blijkt nog niet voorbereid te zijn.

Bijna een kwart, namelijk 23%, heeft geen duidelijk antwoord op de vraag naar de voorbereiding op nieuwe Wetgeving op het gebied van werk en inkomen. Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 60% van de gemeenten het duidelijk vindt wat de komende jaren van hen wordt verwacht op dit terrein. Zij kennen de kaders van de nieuwe wet. De gemeenten blijken de afgelopen jaren al actief bezig te zijn geweest met de voorbereidingen op de transitie op het terrein van werk en inkomen. Het doel van zowel de Wet werken naar vermogen als de Participatiewet, nl ‘werk gaat voor uitkering’ blijkt door de gemeenten volledig geïnternaliseerd te zijn. Ongeveer de helft van de gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning van het Rijk, met name aan deskundigheidsbevordering en ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding op de komende Partcipatiewet.

Uit aanvullende inventarisaties blijkt dat door het recente sociaal akkoord enige onrust en onzekerheid bij gemeenten is ontstaan, met name ten aanzien van de 35 regionale werkbedrijven. Slechts 20% van de deelnemende gemeenten vindt dat een regionaal werkbedrijf meer kansen biedt voor mensen met een arbeidsbeperking dan een lokaal werkbedrijf. De huidige samenwerking tussen de sociale dienst en het SW-bedrijf is onvoldoende om de Participatiewet het hoofd te bieden, zo vindt meer dan de helft van de gemeenten, nl. 60%. Met name de verschillen in cultuur en werkwijze tussen deze beide soorten organisaties zorgen voor obstakels.

Slechts 42% van de gemeenten acht de eigen medewerkers goed in staat om de doelgroep van de participatiewet bij werkgevers onder de aandacht te brengen. Dat is opmerkelijk in het licht van een andere uitkomst van het onderzoek, namelijk dat 91% van de gemeenten via accountmanagers wel intensief contact onderhoudt met de werkgevers. Tot het takenpakket van de accountmanagers behoort namelijk meestal ook het onder de aandacht van werkgevers brengen van mensen met een moeizame toegang tot de arbeidsmarkt. De uitvoering van deze taak verschilt sterk van gemeente tot gemeente.

Sommige accountmanagers denken pro-actief mee met de werkgevers en zijn goed in staat om vraaggericht te acteren. Anderen werken vooral aanbodgericht en zijn daarmee niet de goede ambassadeurs/intermediairs voor de doelgroep om hen aan het werk te helpen bij een passende werkgever.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden