Gemeente uitgaven 13% hoger door decentralisatie

0

Gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar 3,2 miljard euro meer uitgegeven dan in de eerste helft van 2014. Dat is een stijging van 13 procent.

Een belangrijk deel van de stijging van de uitgaven hangt samen met de overheveling van taken van het Rijk en provincies naar de gemeenten per 1 januari. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),

Sociale uitgaven

Vooral sociale uitkeringen stegen, met circa 2,5 miljard euro. Ongeveer 2,4 miljard euro daarvan bestond uit sociale voorzieningen, zoals thuiszorg, hulpmiddelen als scootmobielen, het verlenen van geestelijke jeugdgezondheidszorg en het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

In totaal gaven gemeenten in het eerste halfjaar 27,6 miljard euro uit. De totale inkomsten van gemeenten kwamen in het eerste halfjaar uit 26,4 miljard euro. De uitgaven waren 1,2 miljard hoger dan de inkomsten.

Voor de bekostiging van de nieuwe taken ontvangen gemeenten meer geld uit ’s Rijks gemeentefonds. Over heel 2015 zullen gemeenten naar verwachting ongeveer 5,5 miljard euro meer ontvangen dan in 2014, aldus het CBS. Over heel 2015 zal de rijksoverheid 10,2 miljard euro betalen voor de taken in het sociaal domein. Daarvan heeft 7,2 miljard euro betrekking op nieuwe taken.

Beloningen dalen

Op sommige onderdelen daalden de uitgaven. Zo waren gemeenten 300 miljoen euro minder kwijt aan beloning van werknemers, deels omdat er meer salaris werd uitbetaald via de gemeenschappelijke regelingen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.