Gemeenten mogen 10 miljard vrij besteden

2

Het sociaal deelfonds binnen het gemeentefonds komt te vervallen. Minister Plasterk trekt het wetsvoorstel in.

Dat liet hij de Tweede Kamer in een brief weten. Minister Plasterk heeft met de VNG nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt. Aan het gemeentefonds wordt in 2015 10,3 miljard euro toegevoegd voor uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Gemeenten kunnen dat geld naar eigen inzicht besteden, ‘zodat zijn maximaal in staat worden gesteld lokaal maatwerk te leveren’, aldus het ministerie.

‘De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaar worden verstrekt via één integratie-uitkering en blijven apart zichtbaar op de gemeentefondsbegroting. Er zal daarmee niet langer sprake zijn van een deelfonds sociaal domein, maar van een integratie-uitkering sociaal domein binnen de kaders van de Financiële-verhoudingswet.”

Volgens Plasterk is het bij de overdracht van taken naar gemeenten van belang dat ze de taken financieel, organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen uitvoeren. ‘Eén van de belangrijke uitgangspunten is altijd geweest dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid hebben om goed te kunnen inzoomen op de lokale behoefte aan zorg en begeleiding naar werk’, stelt hij.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

2 reacties

  1. ‘Nederland Vol Onervaren Wethouders’ schreef binnenlands bestuur op 12 sept. 2014. Ben benieuwd waar die onervaren wethouders 10 miljard aan zullen gaan uitgeven. Ik heb zo’n gevoel dat we daar als gewone burger niet veel beter van gaan worden.

  2. Kosten nog moeiten worden gespaard om de burger uit te wringen. Al vanaf de kabinetten Van Agt wordt er bezuinigd. Het resultaat is nog steeds hetzelfde: ‘de overheid smijt met zuurverdiend geld van de burger’. Wanneer krijgt met het door dat de overheid bij de gratie en ten dienste staat, van de betalende burger. Helaas: ‘eenvoudiger kunnen ze het niet maken’, en dat zonder Pim!