Goed idee: uitstel transities?

1

Het kabinet moet overwegen om de overheveling van zorgtaken naar gemeenten uit te stellen.

Dat zei CDA-leider Sybrand Buma dinsdag in RTL Z. Volgens hem moet het kabinet meer tijd nemen om de wet die dit regelt, goed in te voeren en de gemeenten “echt mee te nemen”.

Het is de vraag of het nog haalbaar is de wet op tijd in te voeren, nu het kabinet die eerst door de Tweede Kamer en dan nog door de Eerste Kamer moet krijgen, aldus Buma. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de langdurige zorg en begeleiding van mensen die het niet alleen redden. Gemeenten krijgen daarvoor in totaal 3,9 miljard euro. Maar het plan gaat ook gepaard met bezuinigingen, onder meer van 465 miljoen euro op de huishoudelijke verzorging.

Volgens Buma leven er op straat en ook bij zijn partijgenoten in gemeenteraden grote zorgen over dit voorstel. “Het kabinet holt maar door, met maar één doel: op 1 januari 2015 geld binnenhalen”, zei hij. Staatssecretaris Martin van Rijn moet daarom volgens de CDA-leider nadenken of het wel zo snel kan en of hij niet beter meer tijd kan nemen om de boel goed over te dragen. Ook moet duidelijk worden of gemeenten de nieuwe zorgtaken wel kunnen uitvoeren met het geld dat ze ervoor krijgen.

Volgens Buma moet het niet nodig zijn dat gemeenten hierdoor nog eens de onroerendezaakbelasting moeten verhogen.

Over Auteur

1 reactie

 1. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  Blijkbaar gaat de uitspraak van Bruma niet over alle transities maar alleen over de decentralisatie van een deel van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeenten).
  Het is inderdaad krap aan allemaal, nu het wetgevingstraject nog pas net gestart is. Voordat de Eerste Kamer het wetsontwerp Wmo kan behandelen is het tegen de zomer, en dan moeten er nog allerlei landelijke aanvullende regels (Amvb’s) vastgesteld worden.

  Terwijl de inkoop van de (nieuwe) zorg door gemeenten binnenkort zal moeten starten, en de aanbestedingen/subsidietrajecten daarvoor vóór 1 oktober moeten zijn afgerond. Zowaar een verdraaid moeilijke opgave voor gemeenten die er geheel nieuwe zorgtaken bij krijgen, en er in veel regio’s nog geen of amper informatie beschikbaar is over de bestaande zorgtrajecten en cliënten.

  Bij de jeugdzorg is een jaar geleden een fors ondersteund transitietraject gestart, terwijl dat voor de Wmo er maar wat ‘bijhangt’. Blijkbaar is er bij het Rijk meer fiducie in de tijdige overdracht van de jeugdzorg dan in de decentralisatie van de langdurige zorg! Ik hou mijn hart vast…

  Niettemin kunnen gemeenten ook daar snel slagen maken als ze een strak invoeringsschema hanteren. De voorbereidingen van de zorginkoop en het organiseren van de nieuwe sociale teams die daar een grote rol in gaan krijgen moeten dan wel binnen 2 maanden geregeld zijn! Maar dan nog blijft het spannend of het wetsontwerp Wmo ongeschonden de eindstreep haalt…

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden