Grotere stem gemeenten bij kustbebouwing

0

De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten.

Meer zeggenschap gemeente
Opvolgende aan het streven van het kabinet tot meer decentralisatie van de ruimtelijke ordening gaan provincies en gemeenten over de ruimtelijke kwaliteit.

Het Rijk gaat langs de kust alleen nog over de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Daarmee komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied.

Het ministerie laat weten dat bijvoorbeeld strandpaviljoens het hele jaar kunnen blijven staan onder de nieuwe regelgeving mits verstuiving van zand niet wordt gehinderd.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden