Handreiking transitiearrangementen Jeugdzorg beschikbaar

0

Dit najaar moeten alle gemeenten een plan voor de transitie van de Jeugdzorg kunnen presenteren. Een praktische handreiking van het Transitiebureau Jeugd moet daarbij helpen.

De handreiking biedt informatie over de uitgangspunten, vereisten en randvoorwaarden van het transitiearrangement. Op 31 oktober 2013 moet een dergelijk arrangement bij de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd worden ingeleverd.

Transitiearrangement
Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop een regio werkt aan het:

  • Realiseren van de continuïteit jeugdzorg;
  • Borgen van de benodigde infrastructuur;
  • Beperken van de frictiekosten, die door de transitie ontstaan.

De handreiking is bedoeld om gemeenten, zorgaanbieders en financiers op één lijn te krijgen. Het maakt duidelijk welke onderwerpen en afspraken in de regionale arrangementen aan de orde moeten komen. Verder biedt het een overzicht van de verschillende processtappen, het tijdpad en de huidige producten en financieringsstromen rond de Jeugdzorg. Ten slotte staan er tips in om bestuurlijke afstemming te bereiken in de colleges van Burgemeester en Wethouders.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden