Helft inkoop beschermd wonen niet afgerond

0

Van de 43 zogenoemde centrumgemeenten die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van beschermd wonen in de nieuwe Wmo, heeft ruim de helft de inkoop nog niet formeel afgerond.

Deze gemeenten doen dat deze of komende weken, stelt een Voortgangsrapportage van het ministerie van VWS.

De meest genoemde reden die de centrumgemeenten geven voor de vertraging is dat de analyse van de cijfers complex is. Het volledig zicht krijgen op de doelgroep is lang niet eenvoudig. Bovendien stelt een aantal centrumgemeenten dat het budget voor beschermd wonen niet toereikend lijkt. Dat is vreemd volgens de staatssecretaris omdat op deze zorgvorm geen korting is toegepast. 

Van Rijn schrijft hierover aan de Kamer: “Het kan gaan om onvolkomenheden in de historische verdeling, verzwaring van de zorgzwaartepakketten of andere macrogroei. Door deze onzekerheid ontstond vertraging. Ik heb daarom samen met de VNG geïnventariseerd welke centrumgemeenten tegen dergelijke problemen aanliepen, waarna deze centrumgemeenten met spoed ondersteuning hebben gekregen bij de cijferanalyses en inkoop. Daarmee zijn nog niet alle financiële risico’s van centrumgemeenten weggenomen.”

Volgens de staatssecretaris is de continuïteit van zorg in alle gevallen gegarandeerd.

Dagbesteding
De inkoop van de andere zorgvormen die vanuit de AWBZ naar de gemeenten en verzekeraars worden overgeheveld, is wel voorspoedig verlopen. Het gaat hierbij om begeleiding, dagbesteding, cliëntondersteuning en wijkverpleging. Die inkoop is overal volbracht, op slechts 24 gemeenten na. Die zullen in week vijftig alsnog contracten en overeenkomsten hebben gesloten met cliënten en aanbieders. Klein punt van zorg is dat beleidsplannen en verordeningen door 25 procent van de gemeenteraden nog niet zijn vastgesteld.

Onzekerheid
Al met al is Van Rijn tevreden met de voortgang van zijn grote zorgtransitie. “Ik ben mij er echter terdege van bewust dat deze waarborgen niet alle onzekerheid en onrust bij mensen zullen wegnemen. Deze transitie brengt immers grote veranderingen met zich mee. En zoals ik eerder al benadrukte, ook met deze waarborgen is niet gezegd dat er na 1 januari 2015 geen zaken mis zullen gaan.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden