Kabinet: Ruimtelijk beleid moet eenvoudiger

1

Het kabinet wil het anders doen. Het ruimtelijk beleid wordt deels gedecentraliseerd. De gemeenten en provincies moeten vervolgens de regeldruk verlagen, staat in het concept-bestuursakkoord.

Een lange zin uit het akkoord: “Het Rijk streeft naar het creëren van een

overzichtelijk, eenvoudig en samenhangend stelsel van het omgevingsrecht om te

komen tot betere en snellere besluitvorming (minder, eenvoudiger en meer

bestuurlijke afwegingsruimte), heldere verantwoordelijkheden (“Je gaat erover

of niet”) tegen lagere kosten.”

Verder wil het

kabinet stoppen met het ruimtelijk beleid van “bundelen en verdichten”, wat

betekent dat stedelijke bebouwing wordt geconcentreerd en dit wordt

gecombineerd met werkplaatsen. In plaats daarvan moet de SER-ladder worden

gebruikt. De ladder is een middel om te zien of nieuwbouwplannen wel nodig

zijn. De vraag is dan of bestaande bebouwing kan worden getransformeerd.

Infrastructuur
De verantwoordelijkheid voor

bufferzones en nationale landschappen moet worden naar de provincies. Investeringen

in de infrastructuur zullen vooral plaatsvinden in economisch aantrekkelijke

regio’s. Het gaat in ieder geval om het noorden en zuiden van de randstad en de

regio rond Eindhoven. Voor de herstructurering van bedrijventerrein is geen

budget meer. Vanaf 2013 is het geld op.

Meer over het bestuursakkoord:

Over Auteur

Avatar

1 reactie

 1. Avatar

  En wederom kiest dit kabinet voor willekeur en onduidelijkheid tegen afbraakprijzen.
  Alles naar lagere overheden, die moeten het maar regelen. Gevolg is dat er geen enkele samenhang meer te vinden is, en de burger zal klagen over willekeur: “Daar mag het wel en hier niet!”
  Leg dat maar eens uit.
  Neem bijvoorbeeld de SER-ladder: die is voor bedrijventerreinen. En woningbouw dan? Of agrarisch beleid? Hebben we daar een ladder voor. Probeer bovendien die SER-ladder maar eens te vinden op de website van de SER.
  Komt er dus op neer dat elke provincie en gemeente weer zelf het wiel mag uitvinden. Nu heb je al aardig wat waar in eerste instantie wel aan vastgehouden zal worden, maar uiteindelijk krijg je altijd strenge provincies en rekkelijke wethouders of vice versa. En dan zit je al weer dicht tegen willekeur aan.
  Nee, als een ding duidelijk wordt, is het wel dat VVD en CDA geen moer geven om de effecten van hun beleid, en alleen maar naar de cijfertjes onder de streep kijken. Kortzichtig.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden