Meer besef nodig bij transitie Wmo

0

Zowel bij gemeenten als zorgaanbieders zijn veranderingen in organisatie, proces en bedrijfsvoering nodig voor een geslaagde transitie.

Het begint met de ‘sense of urgency’ die de organisatie moet ervaren om te veranderen, aldus het rapport “Transitie onder controle” waarin adviesbureaus BDO en Radar de stand van zaken in kaart brengen rond de overdracht van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet van het rijk naar de gemeenten.

Management
Het management heeft daarin een belangrijke rol. Zowel in het delen van het besef dat er sprake is van een transitie, in het communiceren daarvan door alle lagen van de organisatie als in het formuleren van de koers voor de toekomst. De professional in de organisatie geeft daarbij input, neemt verantwoordelijkheid voor de veranderingen en kijkt over de bestaande schuttingen heen. Dat kan (en moet) op elk niveau in de organisatie en vraagt om leiderschap van de verantwoordelijke bestuurders en directieleden bij zowel gemeenten als zorgaanbieders.

Budget
De teruglopende budgetten maken dat ook onvermijdelijk. “Er valt nog veel te verbeteren in het proces, maar het is zowel in het belang van de gemeenten als van de zorginstellingen hier concreet vorm aan te geven. Leiderschap speelt daarbij een bepalende rol. In de zin van koplopers die risico durven te nemen zonder het draagvlak uit het oog te verliezen. Dat kan op bestuurlijk niveau maar ook op management- en uitvoeringsniveau, zowel bij gemeenten als bij zorginstellingen. Daar waar deze koplopers elkaar in lokaal of regionaal verband vinden wordt tempo gemaakt”, zo blijkt uit de inventarisatie.

Verandering organisatie
Voor zorginstellingen is het de vraag of de huidige inrichting van hun organisatie nog wel aansluit op de wensen van de maatschappij en de vele verschillende belanghebbenden. Voor een aantal gemeenten zal de verandervraag zitten in een daadwerkelijke samenwerking met andere gemeenten. Dat gaat verder dan het samen doorlopen van een inkooptraject. Voor zorginstellingen is het bijvoorbeeld van groot belang dat vanuit de vele gemeentelijke stakeholders meer uniforme eisen komen ten aanzien van facturering, gegevensuitwisseling en verantwoording. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verlaging van de administratieve lasten.

Afhankelijk van elkaar
Om als gemeente en zorgaanbieder te veranderen, ben je van elkaar afhankelijk. De basis voor deze wederzijdse afhankelijkheid is vertrouwen. Dit vraagt van alle partijen een kwetsbare opstelling. Vanuit gemeenten is politieke durf en draagvlak van de ambtelijke top voorwaarde voor de slagingskans van grote verandertrajecten.

Het adviesbureau heeft op basis van het rapport tien tips opgesteld hoe de transitie succesvol te voltooien.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden