Meetinstrumenten kwaliteit nieuwe taken bekend

0

Er is een manier om de kwaliteit van de Wmo 2015 en de Jeugdzorg te meten.

Voor kwaliteit, bescherming en inspraak moeten klanten van de nieuwe Wmo en Jeugdzorg zich volgend jaar wenden tot de gemeente. Op de vraag welke instrumenten gemeenten hanteren om die bescherming en kwaliteit optimaal te bieden, antwoorden het TransitieBureau Wmo en Movisie deze week.

Burgers kunnen vanaf 2015 voor Wmo-zorg niet meer rekenen op landelijke bescherming vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of het zorgkantoor. Het is aan gemeenten om de kwaliteit en bescherming decentraal te waarborgen voor mensen met een zorgbehoefte. Daarom zoeken zij naar meetinstrumenten die goede kwaliteitsinformatie bieden over de nieuwe zorgtaken. Zonder dergelijke instrumenten en monitors kunnen ambtenaren niet sturen op verbetering van de zorg en ook geen goede zorg inkopen.

Transparante resultaten
Een belangrijke vraag die aan de hand van monitors beantwoord moet worden is hoe groot de hulpvraag nu precies is die vanaf 2015 op gemeenten af komt. Bovendien moeten ambtenaren met een bepaald instrument onderscheid kunnen maken in de aard en omvang van verschillende zorgvormen. Het belangrijkste instrument is echter de tool waarmee resultaten van de verleende zorg transparant gemaakt worden. Hiermee kunnen signalen van misstanden en slechte zorgverlening snel en correct op het gemeentehuis binnenkomen en kunnen ambtenaren ingrijpen mocht dat nodig zijn. Met de bestaande instrumenten die Movisie en het TransitieBureau Wmo hebben verzameld en deze week presenteren, moet dit mogelijk zijn.

Grijs gebied
Het TransitieBureau en Movisie houden in hun rapport een kleine slag om de arm over de zeggingskracht van de verzamelde instrumenten. Sommige meetinstrumenten hebben een kleinere scope en andere monitors een veel bredere scope. Sommige bieden vergelijkbare uitkomsten en andere niet. ‘Van belang is om te realiseren dat het onderscheid tussen deze niveaus niet ‘hard’ is. Met name tussen structuur en proces en tussen output en maatschappelijk effect is er sprake van een ‘grijs gebied’.

De meetinstrumenten zijn te vinden als bijlage >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden