Minder Wmo-budget voor 351 gemeenten

0

Van de 403 gemeenten krijgen 351 minder geld per bewoner voor de nieuwe Wmo 2015, blijkt uit de meicirculaire waarin de verdeling van het Wmo-budget bekend wordt gemaakt.

Het budget is als volgt bepaald: VWS heeft de AWBZ-tarieven van 2013 voor zorg in natura en het bestaande Wmo-budget voor huishoudelijke hulp samengevoegd. Hierbij zijn de budgetten voor persoonlijke verzorging en beschermd wonen toegevoegd. Vervolgens trekt het Rijk hier de kortingen van af die in het kader van de verschillende regeerakkoorden zijn overeengekomen.

Na correcties voor demografisch ontwikkelingen bij gemeenten en de te verwachten prijs- en loonontwikkelingen, levert dit een nieuw totaal Wmo-budget op van 8.023 miljoen euro. Voor het opzetten van sociale wijkteams is 10 miljoen euro beschikbaar en voor de ondersteuning van mantelzorgers 70 miljoen euro. Voor de kosten van de transitie zelf is 200 miljoen euro vrijgemaakt.

Achteruitgang
De verdeling van het geld over de 410 gemeenten wordt gemaakt op basis van beleidsinformatie van Vektis, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het gaat om gegevens over de omvang van de zorg die geconsumeerd wordt per postcodegebied, aanbieder en geanonimiseerd verzekerden-niveau. In vergelijking met 2014 gaan sommige gemeenten er in 2015 sterk op vooruit maar het merendeel gaat achteruit.

Veel te doen om de Wmo:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een kritische reactie gegeven op de meicirculaire. De VNG vindt bijvoorbeeld dat de gevolgen van extramuralisering te beperkt zijn berekend. Naast begeleiding en huishoudelijke hulp krijgen gemeenten ook te maken met extra uitkeringen, vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen. Dit zit onvoldoende in het budget, vindt de vereniging. Ook is er een financieel risico voor gemeenten, omdat zij het 10-uurscriterium voor het pgb niet mogen toepassen.

PGB
Op korte termijn moeten afspraken gemaakt worden over de uitvoeringskosten verbonden aan de pgb-trekkingsrechten. Ten slotte vindt VNG de 42 miljoen euro die de gemeenten krijgen aan uitvoeringsbudget aan de magere kant.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden