Nieuwe Wmo eindelijk naar de Kamer

0

Staatssecretaris Martin Van Rijn heeft vandaag de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden.

Van Rijn: “Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten passende ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De sociale omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens”. Gemeenten krijgen €3,9 miljard voor de nieuwe verantwoordelijkheden.

De VNG reageert gematigd tevreden: “Nieuwe WMO biedt perspectief voor toekomst, onduidelijkheid budgetten blijft”, kopt de vereniging boven haar eerste reactie. De VNG is positief over het feit dat het wetsvoorstel een goede basis biedt om de aanzienlijk uitgebreide en veranderde Wmo uit te voeren. Maar de VNG wijst er op dat de wet er wel veel later ligt dan gepland.

“Er rest nu nog slechts één  kalenderjaar voor én de parlementaire behandeling  én de voorbereiding op de invoering. Gemeenten gaan er alles aan doen om dit te halen. Maar dat vereist wel dat behalve over de wet zelf, nu zeer snel duidelijkheid dient te komen over de budgetten voor 2015.”

Wmo
Gemeenten gaan straks dus meer maatschappelijke ondersteuning bieden. Ze moeten in hun beleidsplan vast leggen op welke wijze en op basis van welke criteria een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt.  Ze moeten daarin ook aangeven ook hoe de gemeente haar inwoners betrekt bij de uitvoering van hun beleid.

“Op deze manier is het voor burgers duidelijk welke maatschappelijke ondersteuning zij van hun gemeente kunnen verwachten”, aldus Van Rijn.

Samenwerking gemeente en zorgverzekeraar
Op dit punt verschilt de blik op de toekomst van de staatssecretaris met die van de VNG. Van Rijn: “Gemeenten werken binnen de nieuwe Wmo actief samen met de zorgverzekeraars bij het organiseren van de zorg en ondersteuning in buurten, wijken en dorpen. Deze samenwerking is de sleutel voor het bieden van zorg en ondersteuning via de sociale wijkteams.”

De VNG noemt die samenwerking te vrijblijvend: “Nieuw is de verplichting voor gemeenten om de maatschappelijke ondersteuning af te stemmen op de zorg die zorgverzekeraars leveren. Vice versa geldt deze verplichting niet. Door deze eenzijdige verplichting worden gemeenten afhankelijk van de bereidheid van zorgverzekeraars om afspraken te maken. Dat is een te vrijblijvende basis voor samenwerking.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden