Opdracht: sturen op effecten decentralisaties

0

“Het gaat er niet om hoeveel je hebt gedaan, maar in hoeverre je hebt bijgedragen aan het fundament van doelstellingen”, vinden ze in de gemeente Noordoostpolder

Decentraliseren? Geef een kader met ruimte voor initiatieven voor sociale partners en wijs hen op hun gemeentelijke aanspreekpunt. Ook als er meerdere, verschillende problemen zijn, moeten inwoners van Noordoostpolder bij hetzelfde aanspreekpunt terecht kunnen. Dat hoort bij het kader zoals dit is vastgesteld in de gemeenteraad.

Het aanspreekpunt en het fundament van doelstellingen zijn leidend. Verder is het aan de samenleving zelf om met initiatieven te komen. Ergo, vraag niet wat de gemeente voor jou kan doen, maar wat jij kunt doen voor de gemeente.

Vrijwilligers

Beleidsmedewerker Tilly Weggen legt uit dat ze in Noordoostpolder bovengemiddeld meer wind mee hebben om de inwoners mee te krijgen in de omvangrijke overheveling van taken naar de lokale overheid. “Noordoostpolder is bedacht op tekentafel en helemaal zelf opgebouwd”, verklaart Weggen de bereidheid van veel inwoners om zich in te zetten voor hun gemeente.

De 40 procent die als vrijwilliger actief is, maakt hen al tot betrokken burgers. Weggen, maar ook wethouder Hennie Bogaards zijn enthousiast over de wisselwerking tussen burgers en bestuur. “Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen”, zegt de wethouder.

“We krijgen hierdoor een nog sterker saamhorigheidsgevoel. Het onderscheidende van Noordoostpolder is de ruimte die wij bieden aan de inwoners, professionals en maatschappelijke organisaties.”

Fundament
Het zogenoemde fundament voor de transities is gebouwd op vier doelstellingen:

 • Zelforganiserend vermogen;
  Pak je kans, vat Weggen het samen. Dat is de boodschap voor de inwoners van de gemeente.
 • Wederkerigheid;
  Betekent dit voor wat , hoort wat? Nee. Alle partijen moeten kansen zien en elkaar versterken.
 • Integrale aanpak;
  Een gezin, een plan, een regisseur. Dat is de opgave. Per situatie, bijvoorbeeld als het gaat om multiprobleem-gezinnen, wordt telkens opnieuw bekeken wie daar het aanspreekpunt moet zijn.
 • Sturen op effecten;
  “Het gaat er niet om hoeveel je hebt gedaan, maar in hoeverre je hebt bijgedragen aan het fundament van doelstellingen”, zegt de beleidsmedewerker. Het aantal gesprekken dat je als professional hebt gehad, zijn in Noordoostpolder niet van belang. Het gaat om het resultaat van je inspanningen.

De vraag is: “Wat zit er in de samenleving zelf en wat kunnen we daarmee doen?” De gemeente neemt vervolgens de regie. Het probleem is dan nog wel dat veel partijen vast zitten in hun eigen financiële stramien; toch denken ze in Noordoostpolder dat ook dit met de tijd wordt doorbroken door te wijzen op het grotere, algemene belang.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden