Persoonlijke verzorging niet naar gemeenten

1

De geplande overheveling van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS overweegt de verpleging en de verzorging onder te brengen in de Zorgverzekeringswet.

Dit schrijft Zorgvisie.

Brancheorganisaties in de care overleggen al de hele zomer met het ministerie van VWS over een alternatief om de AWBZ te hervormen. Deze week zijn de gesprekken met ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenvereniging NPCF, Per Saldo en enkele ActiZ-leden (Buurtzorg Nederland, Zorgaccent en Amstelring) in een stroomversnelling gekomen. De bewindslieden van VWS hakken waarschijnlijk nog deze week de knoop door. Als VWS de plannen van de coalitie omarmt, is de knip tussen persoonlijke verzorging en verpleging van de baan. Die worden dan per 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor de uitvoering.

Korting van 600 miljoen euro

De overheveling uit de AWBZ zal gepaard gaan met een structurele korting van 600 miljoen euro, blijkt uit documenten in het bezit van Zorgvisie. In 2015 bedraagt het budget voor persoonlijke verzorging in de ZVW 2,55 miljard euro, in AWBZ in 2016 2,8 miljard euro, in 2017 3,0 miljard euro en in 2018 3,2 miljard. Daarmee is het nieuwe plan financieel gunstiger voor de schatkist. Dat komt doordat uitvoering door zorgverzekeraars goedkoper is en doordat wordt ingezet op een lager zorgvolume. Het oude plan, waarin de persoonlijke verzorging naar gemeenten zou gaan, moest 500 miljoen euro aan besparingen opleveren.

Uitvoering gemeenten is duur

Maar berekeningen laten zien dat dit bedrag in werkelijkheid niet zal worden gerealiseerd. De jaarlijkse uitvoeringskosten door gemeenten worden structureel geschat op 175 miljoen euro per jaar. Daarnaast is er een eenmalige kostenpost van 250 miljoen euro voor de invoering, doordat de honderden gemeenten eigen uitvoeringsorganisaties moeten optuigen. Bovendien wordt de uitvoering onnodig duur, omdat de samenhang in de zorgverlening verdwijnt door de knip tussen verzorging en verpleging. Alles bij elkaar blijft van de beoogde bezuiniging dan niet veel over.

Minder onnodige zorg, meer zelfredzaamheid

Het nieuwe plan is vooral goedkoper, omdat het inzet op een lager zorgvolume. Het huidige bekostigingsstelsel nodigt thuiszorgaanbieders uit de zorg op te knippen in zorgproducten en hun inkomsten te maximaliseren door zo veel mogelijk omzet te draaien. Er komt een nieuwe financiering, gebaseerd op de uitkomsten van zorg, zonder die perverse productieprikkel. Het is de bedoeling dat thuiszorgorganisaties veel meer dan nu de zelfredzaamheid van patiënten stimuleren. Daardoor zullen patiënten korter in behandeling zijn. Omdat er zo minder onnodige zorg wordt geleverd, zal het zorgvolume dalen. Diverse zorgorganisaties, zoals Buurtzorg Nederland, Zorgaccent en Amstelring, laten zien dat deze werkwijze in de praktijk doelmatiger is. Ook zijn de uitkomsten beter voor patiënten. Verder neemt de tevredenheid van verpleegkundigen en verzorgenden toe, omdat een groter beroep op hun professionaliteit wordt gedaan.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Het kan beter op

    Als dit besluit doorgaat is dat heel GOED nieuws.
    Als de gemeenten de PV moeten uitvoeren wordt het een grote jamboel met torenhoge faalkosten en dicussies over de rug van de patient! Het werkaanbod gemeentebedrijf moet terug naar papoorten en toffees!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden