Putters: Extra zorg voor nieuwe groep

0

Naast het uitvoeren van de nieuwe taken krijgt de lokale overheid er een steeds grotere groep inwoners bij die ellende op rampspoed stapelen. “De participatiesamenleving gaat ook over werk en inkomen.”

Eigenlijk gaat het nog steeds heel goed in de Nederland. Zo begint het online college van directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Toch gaat het voor eerst in 30 jaar bij 6 tot 7 procent van de bevolking steeds slechter met hun kwaliteit van leven, en dat percentage neemt toe. Dit bij niet-westerse migranten, bijstandsmoeders, eenoudergezinnen en ouderen. “Voor het eerst in al die jaren krijgt de gemeente deze extra zorg erbij”, is de waarschuwing.

Werk
Ben je wendbaar? Dat is de vraag volgens Putters. Wie zijn baan verliest, moet niet meteen verwachten later hetzelfde soort werk te gaan doen. Een leven lang leren, dat is raadzaam. Wethouders worden aangeraden zich hard te maken voor regionaal arbeidsmarktbeleid.

Dit zijn de cijfers, doceert de SCP-directeur. In Nederland staan 1,6 mensen aan de kant met een uitkering; er zijn 700.000 miljoen werklozen. “Die participatiesamenleving gaat ook over werk en inkomen. Dit gaat dus niet alleen over zorg.”

Zorg
Mantelzorg en zorg in de wijk – dat wordt steeds noodzakelijker om de groeiende groep ouderen te ondersteunen. Putters ziet hier een schone taak voor gemeenten. Die moeten ook innovatieve verbindingen maken op lokaal niveau. Hoe? Dat vertelt de directeur er niet bij.

Betrek de omgeving, is het advies. Een Wmo-raad, een buurtplatform. Hebben inwoners daar eigenlijk wel zin in? Nee, niet iedereen wil dat of heeft daar tijd voor. Verzin dan iets anders om meer vertrouwen in de overheid te winnen, zegt Putters. Gebruik social media, bijvoorbeeld. Let wel: ook dan is het belangrijk goed te kiezen voor een mix tussen vertegenwoordiging en participatie.

Omooc
De visie van Putters komt uit het tweede college in de online reeks van Omooc. “De discussie over waar de overheid van is, kan beter worden als de kennis en ideeën hierover toegankelijk(er) worden”, staat op de website van het initiatief. “Daarom zijn we gestart met online colleges over het functioneren van de overheid.”
Het eerste college is hier te vinden >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.