Putters: Reken je niet rijk met Wmo

0

Levert eigen kracht geld op? Als dat zo is, dan zal het sowieso wel even duren, stelt directeur Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het kost tijd voordat een majeure beleidswijziging als de nieuwe Wmo ook echt tot besparingen leidt, waarschuwt Putters van het SCP in een interview van Zorgvisie Magazine. “Gemeenten moeten zich niet rijk rekenen.”

Putters is bezorgd dat de invoering van de nieuwe Wmo te snel gaat, dat het budget niet toereikend is en dat gemeenten niet alle doelgroepen op het netvlies hebben staan. “Gemeenten moeten zich niet rijk rekenen. Het kost tijd voordat zo’n majeure beleidswijziging ook echt tot besparingen leidt. We gaan van een stelsel van collectieve voorzieningen naar een systeem waarin de individuele burgers eerst moeten kijken wat ze zelf en hun omgeving kunnen doen. Dat is een enorme verandering in mindset bij inwoners en hulpverleners, die niet van de ene op de andere dag gaat.”

Ambtenaren
Er is nog een hele weg te gaan, stelt de SCP-directeur. “Dat ideale plaatje dat mensen voor elkaar zorgen en dat de wijkverpleegkundige alleen komt wanneer het nodig is, dat zal niet op 1 januari meteen goed gaan. Dat realiseren is een kwestie van lange adem. Misschien moeten gemeenten wel eerst investeren in het opleiden van ambtenaren of in voorlichting om mantelzorgers te bereiken. En de vruchten van de investeringen die gemeenteraden nu doen, worden geplukt in volgende raadsperiodes. Bij grote hervormingen in de zorg zien we altijd dat die veel tijd vragen. Het vraagt politieke moed, landelijk en lokaal, om de veranderingen die nu gebeuren te beoordelen aan de hand van wat we op de lange termijn willen bereiken.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.