Quotumwet Klijnsma ter discussie

0

De lage boete voor het niet in dienst nemen van arbeidsgehandicapten is een van de redenen om de vraag te stellen of de Quotumwet van Jetta Klijnsma haar doel zal raken.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een eerste concept van het wetsvoorstel voor de Quotumwet beschikbaar gesteld en daarmee een discussie over de wet geopend. Het quotum is “een stok achter de deur” voor het slagen van de afspraken binnen de Participatiewet.

De VNG plaatst kanttekeningen bij het voorstel. “Als er dan toch een Quotumwet komt, dan vragen gemeenten onder meer de volgende randvoorwaarden:

  • Houd rekening met regionale verschillen in werkgelegenheid en arbeidsmarkt en een mogelijke compensatie voor nadeelregio’s;
  • Voorkom onnodige administratieve lasten en bureaucratie voor werkgevers en gemeenten;
  • Heffingen en boetes moeten niet terugvloeien naar de rijkskas, maar ingezet worden voor de doelgroep: stuur en handhaaf op resultaten en voorkom afkoop;
  • Voorkom verdringingseffecten.

“De toegezegde extra banen zijn noodzakelijk, maar gemeenten zullen daarnaast andere wegen zoeken om werkgevers te bewegen om werk voor mensen met een arbeidsbeperking open te stellen”, is de conclusie. Dat de boete voor bedrijven zeer waarschijnlijk niet meer dan 2000 euro zal zijn, geeft ook te denken.

Zullen ondernemers de plicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen gaan afkopen? De praktijk moet het uitwijzen.

Sociaal Akkoord
In het Sociaal Akkoord kwam het kabinet in april vorig jaar met de sociale partners overeen dat er in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet worden gerekend. Bovenop de 100.000 toegezegde extra banen in het bedrijfsleven staat ook de overheid garant voor 25.000 banen voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden