Raad kan wel sturen in Sociaal Domein

0

De jeugdzorg, begeleiding van kwetsbare burgers en participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Hoe kan de raad controleren of het allemaal goed gaat?

In veel gemeenten is nog niet duidelijk hoe de raad dit precies gaat doen. Maar het is, ondanks alle onzekerheden en onduidelijkheden in deze fase, wel degelijk mogelijk om als raad ook nu al zelf betekenisvolle indicatoren voor de monitoring vast te stellen. Dat stelt althans de secretaris van de Haagse Rekenkamer, Mirjam Swarte.

De Haagse Rekenkamer heeft daartoe een model Monitor Jeugd beschikbaar gesteld, waarin op stadsdeelniveau de ontwikkeling van gebruik, kosten en straks ook de resultaten te volgen zijn, evenals de uitsplitsing in preventie, lichte en zware hulp. De monitor wordt grotendeels gevuld met bestaande data van het CBS, inclusief de landelijke dataset jeugd. Helaas ontbreken hierin de kosten, dus zal de gemeente deze gegevens vooralsnog zelf moeten leveren.

Indicatoren
Naast de indicatoren om de lokale uitvoering van de Jeugdwet te volgen, zijn er ook voor de andere onderdelen van het sociale domein bruikbare indicatoren om als raad mee aan de slag te gaan. “Het is van belang”, aldus Swarte, “om daarbij onderscheid te maken tussen maatschappelijke effecten, de doelen van de transformatie en de randvoorwaarden.”

De maatschappelijke effecten laten zien of het goed/ beter gaat met de doelgroepen in het sociale domein: de jeugd, arbeidsbeperkten en andere kwetsbare burgers. Hiervoor zijn bijvoorbeeld de percentages voortijdig schoolverlaters, jeugdigen met overgewicht, het percentage eenzame ouderen of overbelaste mantelzorgers te gebruiken.

Transformatie
Bij de doelen van de transformatie gaat het bijvoorbeeld om 1-gezin-1-plan, de verhouding tussen lichte en zware hulpverlening en het aantal uithuisplaatsingen van jeugdigen. Bij de randvoorwaarden tot slot zijn bijvoorbeeld de volgende indicatoren te gebruiken: het aantal klachten, de wachtlijsten/-tijden en de klanttevredenheid.

Mirjam Swarte schreef een uitgebreid artikel over dit onderwerp in vakblad Sociaal Bestek>>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden