Raadsleden vinden controle op zorgtaken gebrekkig

2

Gemeenteraadsleden hebben te weinig tijd en mogelijkheden om de nieuwe zorgtaken van de gemeente goed te begrijpen.

Dat zegt 38 procent van de raadsleden in een enquête van Nieuwsuur. De enquête werd ingevuld door 1655 leden van gemeenteraden uit het gehele land.

Nieuwsuur vroeg een jaar na de invoering van de decentralisatie in samenwerking met de Vereniging van Raadsleden aan alle raadsleden in Nederland gevraagd hoe het er in de gemeenten voor staat met de controle van de gemeenteraad op de decentralisaties. Sinds 1 januari dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Met die zogeheten drie decentralisaties verschoof er tien miljard euro van het Rijk naar de gemeenten.

Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Utrecht Remco Nehmelman noemt de uitkomst van de enquête zorgwekkend. “Raadsleden zitten daar namens ons, om te controleren wat het college van B en W doet. Als dan een substantieel deel van de raadsleden zegt te weinig tijd te hebben, en niet ziet wat er aan de hand is, dan is er wel iets aan de hand in de lokale democratie.”

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent dat de decentralisaties veel vragen van gemeenteraadsleden. “De afgelopen jaren hebben wij ze, samen met de VNG en de beroepsvereniging van raadsleden voorbereid op deze nieuwe taken met trainingen, bijeenkomsten en handreikingen. En we gaan daar mee door.”

Onderzoek Tweede Kamer

Het ministerie doet nu onderzoek om in kaart te brengen hoe decentrale volksvertegenwoordigers hun werk ervaren. Dit onderzoek gaat over circa een maand naar de Tweede Kamer. “Uit dat onderzoek blijkt dat er een hoge werkdruk bestaat, maar dat die weinig invloed heeft op de democratische controle van raadsleden op het functioneren van het gemeentelijk bestuur: slechts 7 procent van de raadsleden denkt negatief over de mate waarin ze het bestuur kunnen controleren”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

(Via NOS/ Nieuwsuur)

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. . Het kan beter op

    Je kunt gewoon stellen. Alle raadsleden en burgers weten niet niets over het uitgave patroon gemeenten van het domein WMO. Als de jaarrekening wordt opgemaakt komt de ''konijn uit de doos'' Dan blijkt een tekort of een overschot. Dan blijft het nog gissen of de kaders van de WMO zijn behaald. Verder is het nog steeds een grote blunder vd RIJKSOVERHEID om de financiering van het zorgbestel op gemeenteniveau als politiek feest te regelen. Overschotten gaan naar materiele zaken. Op zorg wordt beknibbeld. Zorgvragers staan in de kou. Het zorgaanbod is in heel NEDERLAND verdeeld! Negatief bedoeld!!!

  2. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

    38% van de raadsleden zegt te weinig tijd en mogelijkheden te hebben om de nieuwe zorgtaken van de gemeente goed te begrijpen.
    Ik denk dat dit percentage nog geflatteerd is. Er is nog zoveel relevante info die niet eens de raadszalen bereikt (en vaak ook onbekend is bij colleges van B&W). Zo heeft nog geen gemeente een flauw idee om men met de middelen uit komt. Er is ook geen info bekend of de zorgtaken momenteel effectief worden uitgevoerd. De doelmatigheid is een terra incognita.
    Wat weet die andere 62% eigenlijk wel?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden