Rob onderzoekt decentralisatie gemeenten

1

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) onderzoekt in opdracht van minister Plasterk (BZK) hoe gemeenten omgaan met de nieuwe verantwoordelijkheden in het sociale domein.

In het kader van het adviestraject ‘Meedoen en zelfdoen, ervaringen met decentraliseren‘  selecteerde de Raad twintig gemeenten. Deze werden gekozen op grond van hun voor de decentralisaties relevante uitgangsposities, die daarnaast nauwelijks zijn te beïnvloeden door de gemeenten zelf.

Eigen invulling gemeente
Volgens de Rob geven Verschillende gemeenten op eigen wijze invulling aan de nieuwe taken. Hoe wordt het keukentafelgesprek gekoppeld aan de besluiten van de gemeenteraad? En hoe verhouden de afspraken die regionaal worden gemaakt zich tot lokaal beleid? Op welke wijze en op basis van welke uitgangspunten wordt politieke sturing gegeven aan deze ontwikkelingen? Welke financiële arrangementen worden daarbij ontwikkeld en hoe worden die gecontroleerd?

Kennis en ervaring delen
De Raad waakt voor te snelle conclusies en geeft ‘de nieuwe politiek-bestuurlijke en organisatorische arrangementen’ voldoende tijd om zich uit te kristalliseren. Zij onderzoekt langs welke wegen en met welke modellen gemeenten nieuwe instituties, processen en gewoonten verkennen en zal een ‘stimulerende rol spelen bij de innovaties en processen die in 2015 in gang zijn gezet’. Hiertoe wordt ook breder gekeken naar het politiek-bestuurlijke, het ambtelijke en het maatschappelijke domein om op basis daarvan hoofdlijnen te distilleren met betrekking tot het decentralisatieproces.

De Rob wil het adviestraject ook inzetten als platform om kennis en ervaring te delen.

Klik hier voor de lijst met geselecteerde gemeenten waarvan binnenkort ook online links volgen naar hun decentralisatiepagina’s.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. . Het kan beter op

    Het ROB onderzoek zou minstens moeten gaan naar de wijze waarop vanaf de keukentafel de zorg / hulp wordt geregeld. En vooral hoeveel aanvragen komen er binnen bij de gemeenten en hoeveel van deze aanvragen worden gehonoreerd en dan voor hoeveel van het gewenste percentage. Het is dodelijk om te zien hoe ca. 400 gemeenten in NL hun eigen beleid maken en hun verantwoordingsmodellen maken. Honderden ambtenaren zijn dagelijks bezig met het maken van procesbeschrijvingen en allerlei kleurrijke organisatiemodellen. En heel veel branche vreemde ambtenaren (geen kennis vd zorg) oordelen of een hulpvraag wordt gehonoreerd. Miljoenen aan zorgbudget blijft hangen binnen het gemeenteapparaat.
    Er is genoeg uit te zoeken. Beter is teruggaan naar het oude zorgsysteem en dan een bezuiniging erover heen! dan heb je een werkstructuur voor alle Nederlanders gelijk!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden