Sociaal domein geen hot item voor bestuurders

0

Het is tijd om nieuwe coalities te gaan vormen. Een belangrijke vraag is: krijgt het Sociaal Domein voldoende aandacht bij de vorming van colleges?

Komt het onderwerp Sociaal Domein voldoende aan bod in het coalitieprogramma van uw gemeente? Gaat het lukken om een beleidsstellend kader te benoemen? Met een doordachte koersbepaling en heldere speerpunten en prioriteiten om in de komende implementatiefase de goede stappen te zetten?

Stand van zaken
In veel gemeenten is voor de gemeenteraadsverkiezingen een visiedocument vastgesteld met beleidsuitgangspunten voor het Sociaal Domein. Vaak opgesteld en afgestemd met in de regio samenwerkende gemeenten. En met intentieverklaringen over de aanpak, zoals het starten met zogenoemde proeftuinen met bestaande partners om ervaringen op te doen. Klinkt goed toch? Herkenbaar voor uw gemeente?

Wat mij echter opvalt is dat in tal van visiedocumenten niet echte keuzen zijn gemaakt. Dat kan ook niet hoor ik u zeggen, daar zijn die proeftuinen voor. Maar, denk ik dan, is er wel tijd voor al die proeftuinen? Moeten bestuurders niet eerst koers bepalen en belangrijke knopen doorhakken?

Een voorbeeld. De inrichting van het loket of beter: de loketten waar de klantgroepen terecht kunnen vanaf januari 2015. Hoe ziet het bestuur bijvoorbeeld de ontwikkeling dat we aan de ene kant “dicht bij de burger organiseren” en er aan de andere kant op termijn maar 35 werkpleinen in Nederland zijn? Hoe ziet het Wmo-participatieloket er in de visie van de bestuurders in 2015 uit?

Hot item?
Wat mij verder opvalt én verontrust is dat in de verkiezingsprogramma’s en ook in de campagnes van in ieder geval mijn gemeente opvallend weinig aandacht was voor de ontwikkelingen in het sociaal domein. De grootste stelselherziening in onze geschiedenis met grote veranderingen in het gemeentelijk domein, is blijkbaar nog geen hot item voor onze bestuurders.

Ik denk dat dit vooral te maken heeft met het gegeven dat er onvoldoende dossierkennis is bij de politieke partijen. In mijn gemeente kon zo de nieuwbouw van het Huis der Gemeente het dominante verkiezingsthema zijn.


Verbinding Sociaal Domein en gemeentehuis

De verkiezingsuitslag in mijn gemeente leek daarom wel op een referendum! Natuurlijk, het is ook een onderwerp dat aandacht verdient, maar het was vooral ingegeven door sentiment.

Ik denk dat in de komende weken ook de onderhandelingen gedomineerd zullen worden door dit onderwerp. Hopelijk ontstaat dan het besef dat de veranderingen die het Sociaal Domein in gemeenteland zullen brengen belangrijke gevolgen hebben voor het Huis der Gemeente. Immers, het gaat in het Sociaal Domein van de toekomst ook om organisatorische vraagstukken zoals regionale samenwerking, de vormgeving van nieuwe loketten (niet te veel alsjeblieft!) en het wijk- of dorpsgericht werken.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden