Stappenplan transitie nieuwe Wmo

0

De nieuwe Wmo, straks ook met taken uit de AWBZ. Hoe geef je dat vorm? Een stappenplan moet uitkomst bieden.

Het gaat om een stappenplan van het TransitieBureau Wmo. “In dit pijlenschema staan, aan de hand van een tijdsbalk, de stappen aangegeven die gemeenten en aanbieders moet zetten om op 1 januari 2015 klaar te zijn”, staat in de uitleg bij het plan. “Door op de teksten in de pijlen klikken verschijnen praktische tips of aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.”

Het plan volgt vier verschillende fases. Als het goed is, zijn gemeenten momenteel bezig met de derde fase:

  • Fase 3: Uitwerking richtinggevende kaders in beleidsplan (voorjaar 2014)

– Heeft u de richtinggevende kaders uitgewerkt in een beleidsplan?
– Is het beleidsplan in het College vastgesteld?
– Is het beleidsplan in de Raad vastgesteld?
– Is het beleidsplan in de programmabegroting verwerkt?

  • Toegang

– Heeft u de wijze van toegang tot maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente in het beleidsplan opgenomen?

  • Aanbod

– Heeft u in het beleidsplan uitgewerkt hoe u lichte en zware ondersteuning gaat inrichten?

  • Opdrachtgeverschap

– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over de wijze van contractering van aanbieders?
– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over de eigen bijdragesystematiek voor de nieuwe taken in uw gemeente?
– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over de verstrekking van het persoonsgebonden budget voor de nieuwe taken in uw gemeente?
– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over een (financierings)model waarmee gewenst gedrag van aanbieders wordt beloond?
– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over een (financierings)model waarmee gewenst gedrag van inwoners wordt beloond?

– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen voor een inkomensmaatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten?
– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen voor een inkomensmaatwerkvoorziening voor ondersteuning bij het huishouden?

  • Verantwoording

– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen voor een registratiesysteem voor de doelgroep die overkomt bij de nieuwe taken?
– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over de wijze van monitoring van resultaten?

Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over eenkwaliteitssysteem voor de uitvoering van de nieuwe taken?
– Heeft u in het beleidsplan bepalingen opgenomen over de wijze van financiële verantwoording?

  • Dialoog

– Heeft u het beleidsplan in overleg met aanbieders opgesteld?
– Heeft u het beleidsplan in overleg met cliënten/inwoners opgesteld?
– Heeft u het beleidsplan in overleg met verzekeraars opgesteld?
– Heeft u het beleidsplan in overleg met andere gemeenten opgesteld?

  • Fase 4: Implementatie (van mei 2014 tot september 2014)

Deze fase wordt later verder uitgewerkt door het TransitieBureau. Momenteel is kort weergegeven wat in deze periode de aandachtspunten zijn:
– Opdrachtgeverschap/contracten
– Administratieve organisatie
– Werkprocessen inrichten
– Op basis van cliëntgegevens ondersteuning bestaande cliënten in 2015 vaststellen
– Informeren cliënten
– Vastgestelde verordening
– Vastgestelde beleidsregels

  • Realisatie & implementatie

– Voorbereiding opdrachtnemerschap
– Realisatie/contractering
– Implementatie en interne organisatie
– Informeren cliënten en medewerkers
– Informeren RvT, OR en CR over verloop proces.

Het stappenplan is hier te vinden >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden