Tien uitgangspunten voor Participatiewet

0

De VNG steunt de ambitie van het kabinet om meer mensen aan het werk te krijgen. Zij formuleert wel een aantal uitgangspunten voor de nieuwe Participatiewet.

“Een van de belangrijkste is dat de wet wordt uitgewerkt in samenhang met de decentralisatiethema’s Jeugd en AWBZ. Het is geen geïsoleerde operatie,” aldus Jan Hamming, voorzitter van de commissie Werk en inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

“Een ander belangrijk punt is om écht de onnodige bureaucratie uit het systeem te halen. Bij decentraliseren hoort vertrouwen in de kracht van de gemeente. De professional op de werkvloer is in staat om maatwerk te leveren aan werkzoekenden en werkgevers. Daarvoor zijn geen landelijke voorschriften en onafhankelijke indicaties nodig.”

Het kabinet is van plan om een quotumregeling in te voeren voor arbeidsgehandicapten. Zo’n regeling heeft volgens gemeenten alleen zin als deze echt extra plekken oplevert én als deze gemeenten in staat stelt om afspraken te maken met ondernemers in de regio. ‘We moeten niet in de situatie komen dat we als gemeenten en ondernemers lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dan zijn alle investeringen van gemeenten om de contacten met ondernemers te verbeteren verloren moeite geweest.’

Zorgen
De VNG blijft zorgen houden over het financiële kader. “Het is maar de vraag of gemeenten straks voldoende geld hebben om de ambities van het kabinet waar te maken. Na een eerdere korting van 400 miljoen op het Participatiebudget, volgt in 2014 een extra korting van 200 miljoen. De korting op het WSW-budget wordt langzamer ingeboekt, maar het herstructureringsfonds is verdwenen. Wij nodigen het rijk dan ook uit om samen met gemeenten goed in beeld te brengen wat de financiële armslag van gemeenten is en welke ambities daarbij passen”, aldus Jan Hamming.

Die financiële zorgen zijn er ook over de sociale werkvoorziening. “De Wsw wordt vanaf 2014 afgebouwd. Dat heeft grote gevolgen voor de kosten per persoon in de oude Wsw. Als we niet uitkijken wordt de oude Wsw daardoor een enorme belasting voor de Participatiewet. Het rijk neemt het besluit om te stoppen met de Wsw en moet daarom ook aangeven hoe zij voorziet in de consequenties van de afbouw van de regeling.”

In totaal stelde de commissie tien uitgangspunten vast. Deze zijn voor de VNG leidend in de gesprekken met staatssecretaris Klijnsma en de beoordeling van de Hoofdlijnennotitie. Naar verwachting stuurt Klijnsma eind december de Hoofdlijnennotitie naar de Kamer.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden