Top 10: condities voor uitvoering van decentralisaties

0

Gemeenten hebben veel vragen over de gevolgen van het Sociaal Akkoord die bij gemeenten ‘over de schutting’ worden gegooid. Het College voor Arbeidszaken (CvA), de VNG-commissie Werk en Inkomen (W&I) en de Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA) nemen hier gezamelijk een standpunt over in.

Ze zijn het erover eens dat een integrale aanpak van de drie decentralisaties in het sociaal domein uitgangspunt moet blijven. Alleen dan kunnen gemeenten hun nieuwe taken succesvol uitvoeren.

De drie commissies geven aan onder meer uit te gaan van de volgende condities voor de uitvoering van de drie decentralisaties:

  1. Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor arbeidsgehandicapten
  2. Geen landelijke indicatiestelling
  3. De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio
  4. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt
  5. Het Rijk zorgt ervoor dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt
  6. Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden geïnformeerd
  7. Er komt geen nieuwe cao voor de onderkant arbeidsmarkt
  8. Voor beschut werk is de vergoeding maximaal 100%  van het wettelijk minimumloon
  9. De financiering van de pensioenen van de SW-sector wordt duurzaam opgelost
  10. Gemeenten draaien niet op voor de verzachting van de bezuiniging van € 89 miljoen op de huishoudelijke hulp

Verder is afgesproken dat gemeenten tot na de algemene ledenvergadering van de VNG (woensdag 5 juni in Zwolle) niet deelnemen aan overleg  binnen de Werkkamer.

Daarnaast zijn de bovengenoemde punten uitgangspunt voor het overleg met het kabinet op 28 mei a.s.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.