Top 3: Risico’s transformatie Jeugdzorg

2

Zaanstad wordt gezien als een proeftuin voor de transitie van de Jeugdzorg. De gemeentelijke rekenkamer bracht de Zaanse lessen van de afgelopen jaren in kaart.

De rekenkamer noemt de drie belangrijkste risico’s, of uitdagingen, voor de transformatie van de Jeugdzorg. Dit zijn:

 1. Versterking van de eigen kracht
 2. Het organiseren van integrale hulp
 3. Kostenbesparingen.

Dat is een conclusie van het onderzoek Transformatie zorg voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad. Vijf wijkteams voor de Jeugdzorg zijn al twee jaar bezig met de praktische uitvoering van de gedecentraliseerde taak. Daardoor zijn knelpunten in kaart te brengen en aanbevelingen te doen. 

Risico’s
“Het college inventariseert de risico’s in het maatschappelijk domein, maar de informatie over de risico’s kan evenwichtiger door belangrijke stakeholders, zoals de Jeugdteams zelf, erbij te betrekken”, stelt de rekenkamer.

“Ook kunnen de maatschappelijke gevolgen van risico’s beter financieel worden meegenomen. Een ander probleem is dat niet alle risico’s voorzien zijn van beheersmaatregelen en het college niet expliciet meldt welke risico’s het wil beheersen of accepteren. De informatievoorziening aan de raad over de risico’s kan daarom transparanter, zodat de raad een bewuste afweging kan maken voor het accepteren of het beheersen van risico’s.”

Lessen
De lessen van de jeugdteams verwaaien nog te veel, is een observatie. Die zouden onderdeel moeten worden van een leerprogramma dat periodiek kan bijdragen aan de Zaanse werkwijze. Verder zou het goed zijn als de verschillende teams meer van elkaar gaan leren.

Het is één van de vijf aanbevelingen door de rekenkamer (vanaf pagina 21 van het onderzoek). “Twee aanbevelingen richten zich op het optimaliseren van het leren van de werkwijze van de Jeugdteams”, staat in het rapport. “De andere aanbevelingen gaan over het verhelderen van de regierol van de Jeugdteams, het verbeteren van het inzicht in en overzicht van risico’s en beheersmaatregelen en over het monitoren van aannames door de raad.”

Risicomanagement
De gemeente neemt vier van de vijf adviezen over. “Hoewel het college het grotendeels eens is met de conclusie dat risico’s onvoldoende in beeld zijn en impliciet ook een aantal verbeteracties noemt, neemt het de aanbeveling om het risicomanagement te verbeteren niet over.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

2 reacties

 1. is dit een concept-versie van het artikel? Ik citeer de genoemde risico´s:
  `1. Versterking van de eigen kracht
  2. Het op organiseren van integrale hulp
  3. Kostenbesparingen´
  ik wil graag de risico´s 1 en 3 werkelijkheid zien worden, en 2 snap ik geheel niet.