Transitie Sociaal Domein ‘mogelijk maken wat nodig is’

0

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) signaleert dat professionals in de transitie veel blokkades ervaren. Ze moeten opboksen tegen oude systemen, regels of ‘ingebouwde waarheden’. Lokale overheden zouden door het wegnemen van belemmerende regelgeving en organisatorische aanpassingen kunnen bijdragen aan een soepeler verloop

Naar aanleiding van haar derde rapportage roept de TSD gemeenteraad, bestuur en management op om wijkteams in de transitie te ondersteunen. Geef hen de ruimte en vertrouwen. “Één gezin, één plan, één regisseur”, het uitgangspunt van de drie decentralisaties is niet mogelijk zonder volmondige samenwerking tussen al die organisaties die de mensen, de kennis en de kunde moeten leveren om tot dat integrale maatwerk te komen. En daar, in die samenwerking, lijkt het nogal eens mis te gaan, concludeert de commissie.

Op eigen kompas varen

De TSD concludeert dat er veel onduidelijkheid en onbekendheid is waar oplossingen door teams zelf genomen dienen te worden en wat er in landelijke of lokale wetten en regels is opgenomen. Zij ziet het juist als uitnodiging voor de professional om meer te varen op eigen kompas en door oude regelgeving of ‘waarheden’ heen te breken. Hiertoe dienen bestuurders, raadsleden, wethouders en managers te ondersteunen. Door het wegnemen van belemmeringen in lokale regelgeving en maatregelen in de ‘organisatorische en administratieve sfeer’.

Jeugdhulp zorgelijk

Er is minder machtstaal nodig maar meer samenwerking in de nu de stroeve relatie tussen gemeenten en GGZ instellingen. In die relatie worden allerlei vraagstukken benoemd waarvan soms niet duidelijk is wat nu precies de betekenis ervan is. Het vermeende gebrek aan kennis bij de gemeenten, het belang van de privacy van de cliënt en de professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener worden vaak als struikelblok genoemd.

Privacyvraagstuk vraagt om duidelijke afspraken

Het privacyvraagstuk is ingewikkeld en blijkt in de praktijk lastig voor een ‘integrale’ professional in een wijkteam, voor de samenwerking met en tussen zorgverleners en in de administratieve processen. Volgens de commissie staat voorop dat professionals onderling (al dan niet binnen een wijkteam) informatie zullen uitwisselen in het belang van een cliënt. Iedere partij is daarbij gehouden aan professionele standaarden, ook de gemeenteambtenaar door het afleggen van de ambtseed. Of de privacygevoelige informatie ook goed wordt geborgd in de administratieve systemen bij de verschillende betrokken organisaties is lastiger. Daar is over en weer meer aandacht voor nodig en zijn duidelijke afspraken tussen organisaties onontbeerlijk. Afspraken die, zo concludeert de TSD, nu nog wel eens ontbreken.


De Transitiecommissie Sociaal Domein
De TSD is vorig jaar door het kabinet opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. TSD bestaat uit Han Noten (voorzitter), Doekle Terpstra (tevens voorzitter Interventieteam Langdurige Zorg), en Jenneke van Veen. De TSD rapporteert aan de Regietafel Decentralisaties waarin de vier direct betrokken ministeries (BZK, VWS, SZW en V&J) , gemeenten en de VNG zitting hebben.

Download hier de derde rapportageOver Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden