Van Rijn: geen uitstel decentralisatie jeugdzorg

0

De staatssecretaris reageert op de open brandbrief die bestuursvoorzitter Lucy Schmitz van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland hem vorige week stuurde.

“Uitstel van (delen van) de decentralisatie zou heel veel van de positieve energie waarmee nu gewerkt wordt, wegnemen”, aldus Van Rijn.

In de brandbrief stelde Schmitz onder meer dat een te snelle transitie van de verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg van provincie naar gemeenten onherroepelijk zal leiden tot het faillissement van veel bureaus jeugdzorg. Omdat de instellingen in het verleden niet voldoende eigen vermogen konden opbouwen, ontbreekt nu de financiële kracht om de kosten als gevolg van reductie in personeel en vastgoed op te vangen. Schmitz pleitte daarom voor een landelijke compensatie voor de inkrimpingskosten.

In zijn reactie houdt Van Rijn de boot af door te stellen dat de omvang van de zogenoemde frictiekosten nog moet blijken. Pas als dat bekend is, wordt ‘besloten welke maatregelen, ook in verdere ondersteuning van gemeenten, nodig zijn.’

Van Rijn wijst erop dat gemeenten, provincies en bureaus jeugdzorg allemaal een belang hebben bij het waarborgen van de continuïteit van de bureaus jeugdzorg, ‘omdat deze naar verwachting (…) de jeugdbescherming en jeugdreclassering zullen gaan uitvoeren.’ Voor het waarborgen van de continuïteit van zorg is het volgens de staatssecretaris ‘goed denkbaar’ dat ‘meerjarige contracten tussen gemeenten en bureaus jeugdzorg een uitkomst zullen bieden.’

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden