Verzorging naar verzekeraars: explosie zorgpremie

2

In 2015 gaat de zorgpremie omhoog met 10 tot 20 procent omhoog. Een reden is dat de persoonlijke verzorging niet onder de Wmo maar de Zorgverzekeringswet komt te vallen.

Een dreigende explosie van de zorgpremie hangt in de lucht, berekenen de vakbeweging en werkgevers. Verzekerden zouden ongeveer 200 euro per jaar meer kwijt zijn. Verder gaat het eigen risico omhoog naar ruim 400 euro. Werkgevers zijn dan ook nog eens jaarlijks 1,6 miljard extra moeten afdragen.

Branche-organisatie Zorgverzekeraars Nederland schat de kosten milder in, met een jaarlijkse premiestijging van 100 euro.

In een brief aan het kabinet laten werkgevers en bonden weten dat de explosieve kostenstijgingen te maken hebben met het plan de langdurige zorg en persoonlijke verzorging van de AWBZ bij de Zorgverzekeringswet onder te brengen. De brief stelt dat de overheveling tot onaanvaardbare maar ook onnodige lastenverschuivingen zal leiden.

Bezuinigen Awbz
De langdurige zorg wordt momenteel gedekt door de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). De Awbz blijft enkel bestaan voor de intramurale zorg, zoals die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen. Om kosten te besparen wordt de toegang tot deze instellingen wordt beperkt. Mensen die om die reden langer thuis blijven wonen, krijgen zorg aan huis. Een deel van de hulp gaat naar gemeenten; een veel groter deel moet worden betaald vanuit de verplichte basisverzekering.

Persoonlijke verzorging, maar ook de zorg in ggz-instellingen, moeten uit deze pot met geld komen. Dat betekent dat werknemers en werkgevers meer gaan betalen voor de zorg. De koopkracht zal dalen. Bedrijven zullen minder mensen in dienst nemen. Dat zijn conclusie in de brief aan het kabinet.

4,85 miljard euro meer
Het kabinet hoopt de komende jaren zeker 5 miljard euro te bezuinigen op de verwachte groei van de zorgkosten. De totale kosten voor de zorgverzekering stijgen met 4,85 miljard euro, staat in een brief die het kabinet eind 2013 aan de Tweede Kamer stuurde. De lastenverschuiving van de Awbz naar de Zorgverzekeringswet blijkt zwaar te wegen.

Advies
Sociale partners adviseren de financiering van de langdurige zorg te houden zoals die is, ook als verzekeraars hiervoor de verantwoordelijk dragen. Dit vanuit een lastendekkende en permanente bijdrage uit de belastinginkomsten. Het voorstel zou de landelijke overheid miljarden euro’s kosten. In de coalitie zou de vrees volgens bronnen al besproken worden.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Wegens foutjes nog een keer:
    Altijd bedenkt men in de politiek iets waar de burgers weer meer moeten betalen. Dat wordt als ‘oplossing’ in de maag gesplits. Vele burgers zijn inmiddels leeggezogen door die overheids’oplossingen’ en overleven in een maatschappij waar het woord samenleving volledig misplaatst is. Het is tijd voor mensvriendelijke oplossingen die de bevolking géén extra geld kost…maar de politici in de landelijke plaatselijke politiek wél! Kijken of men dan met een goed zuiver en eerlijk beleid komt…die geen broodroof pleegt op de burgers. Te gemakkelijk, oneerlijk en onfatsoenlijk om steeds de burgers extra te laten betalen voor dat doorlopende politieke falen met die probleem-gevende ‘oplossingen’ !!!! 🙁

  2. Altijd bedenkt de politiek iets waar de burger weer meer moeten betalen. Vele burgers zijn inmiddels leeggezogen en overleven in een matschappij waar het woord samenleving volledig misplaatst is. Het is tijd voor mensvriendelijke oplossingen die de bevolking geen geld kost…maar de politici in de landelijke politiek wel! Kijken of men dat met een goed zuiver en eerlijk beleid komt…die geen broodroof pleegt op de burgers. Te gemakkelijk, oneerlijk en onfatsoenlijk om steeds de burgers te laten betalen voor dat politieke falen !!!! 🙁

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden