VNG: Rijk verstikt gemeenten bij nieuwe taken

1

Keer op keer is kritiek te horen op de monitorzucht van de landelijke overheid. Deze keer als reactie op het Deelfonds sociaal domein.

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma noemde in juni drie manieren waarop het Rijk gemeenten hindert om hun nieuwe taken goed uit te voeren. Onlangs noemde bestuurskundige Paul Frissen deze manier van werken nog het vileine van Den Haag. In de tussentijd stapelen de zorgen zich op, zeker als het gaat om de Jeugdzorg.

Momenteel maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich zorgen over de randvoorwaarden bij de verdeling van budget als het zogeheten Deelfonds sociaal domein. “Het sociaal deelfonds bundelt de budgetten voor Wmo-, jeugdhulp- en participatietaken”, staat op de website van de vereniging.

“Gemeenten hebben de ruimte om binnen de grenzen van het sociaal deelfonds het geld naar eigen inzicht te besteden.”

Controle
Het probleem: in het kabinetsvoorstel is sprake van een uitkering met een bestedingsvoorwaarde, terwijl de aard van het gemeentefonds juist bestedingsvrijheid voor gemeenten is. Het gaat daarmee om een bestedingsvoorwaarde naast het monitoren van inhoudelijke prestaties.

“Het biedt schijnzekerheid en is verspilling van energie en publiek geld. Dan moet er immers een kostbaar systeem komen voor rechtmatigheidscontrole.Ook een uitkeringstype dat gemeenten nog stringenter dan de voorgestelde bestedingsvoorwaarde binnen het sociaal domein verplicht tot aantonen waaraan bepaalde middelen zijn besteed is voor de VNG geen reële optie. Dan zou nog meer energie en geld weglekken in controle en verantwoordingslasten.”

Publieke middelen
Stop ermee, is het advies. Laat dit plan vallen. De vereniging “ziet graag dat de voorgestelde bestedingsvoorwaarde vervalt en dat het Rijk de middelen binnen het sociaal deelfonds via een normale integratie-uitkering aan gemeenten uitkeert. Ons aller doel zou toch moeten zijn om de publieke middelen concreet aan de inhoudelijke programma’s van werk, zorg en jeugd te besteden.”

[([002_RBIAdam-image-1596598.jpeg])]

Prinsjesdag:

Kabinet komt gemeenten niet tegemoet

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie