VNG: ‘Uitslag raadsledenenquête signaal voor het Rijk’

0

'Decentralisatie is prima, maar wel met voldoende geld en met beleidsvrijheid. Want aleen als er ruimte is voor echt gemeentelijk maatwerk en voldoende voorbereidingstijd kunnen we onze inwoners iets goeds bieden'.

Zo reageert Hanneke Balk, bestuurslid van raadsledenvereniging Raadslid.NU, op de uitslag van de enquête die Een Vandaag (TROS en AVRO) hield onder ruim 1800 gemeenteraadsleden. Balk: 'Deze uitslag moet voor het Rijk een signaal zijn'.

Niet tegen decentralisatie
Raadsleden hebben in principe geen probleem met de decentralisatie van Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en 'werken naar vermogen': 73% vindt het zelfs een goede zaak. Het is de manier waarop het kabinet de decentralisaties doorvoert die op weerstand stuit.

Doorschuiven bezuingingen
Drie op de vier ondervraagde raadsleden vindt dat het Rijk met de decentralisaties bezuinigingen te veel doorschuift naar gemeenten. Een kwart van de raadsleden meldt dat hun gemeente nu al met financiële problemen kampt.

Te hoog tempo
Volgens 65% van de ondervraagden ligt het tempo van de decentralisaties te hoog. Gemeenten hebben voldoende voorbereidingtijd nodig.

VNG en decentralisaties
Vragen rond de financiële uitvoerbaarheid van 'werken naar vermogen' waren voor VNG-leden reden om niet akkoord te gaan met dit onderdeel van de bestuursafspraken.De VNG blijft zich richting kabinet en Tweede Kamer inzetten voor een beter resultaat op het
sociale terrein.

Wat de afspraken over Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding betreft, is beleidsvrijheid voor de VNG een belangrijk randvoorwaarde. Onder andere om de bezuinigingstaakstellingen te kunnen halen. Vandaar ook ons verzet tegen recente moties van de Tweede Kamer.

Volgens de moties blijft het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de Wmo gehandhaafd en gaat het budget voor Begeleiding geoormerkt (als 'doeluitkering') naar gemeenten. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat de gemeentelijke beleidsvrijheid ernstig wordt ingeperkt.

Meer informatie
Een Vandaag (TROS en AVRO) heeft de enquête gehouden in samenwerking met Raadslid.NU. De uitslag werd bekend gemaakt in de uitzending van 10 november.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden