Zorgen over pilot ‘Zorg in de Wijk’

0

Belangenvereniging ActiZ zegt verontrustende signalen uit de achterban te ontvangen dat de pilots Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis maatschappelijk ongewenste effecten kunnen hebben

“Door de manier van selectie en gunning van contracten lopen goed werkende samenwerkingsverbanden en specialistische voorzieningen risico. Ook dreigen vertrouwde relaties tussen cliënten en zorgprofessionals te stoppen”, stelt Actiz, die hierover in gesprek gaat met Zilveren Kruis.

In de pilot Zorg in de Wijk gunt Zilveren Kruis de wijkverpleging aan één zorgaanbieder per wijk. Dat betekent dat de inwoners uit die wijk die een verzekering hebben bij Zilveren Kruis in principe de wijkverpleging krijgen van die zorgaanbieder. Met deze pilot wil Zilveren Kruis een nieuw model voor bekostiging en inkoop van de wijkverpleging onderzoeken. ActiZ staat positief tegenover het onderzoeken van nieuwe modellen. Maar hecht daarbij wel aan naleving van een aantal uitgangspunten, zoals optimale keuzevrijheid voor klanten; zorginkoop op basis van kwaliteit en kostendekkende tarieven.

Zilveren Kruis denkt juist zo betere zorg te kunnen leveren: “Door per wijk één aanbieder in de wijkverpleging aan te wijzen, ontstaat er één herkenbaar wijkverpleegkundig aanspreekpunt in de wijk. De wijkverpleegkundige kan zo veel beter en efficiënter de zorg voor de patiënt afstemmen met de huisarts, apotheek en het sociale wijkteam. Wij geloven dat door intensievere samenwerking tussen zorgverleners, de zorg voor onze verzekerden beter wordt.”

Zorgen

De pilot start in 2016, maar nu al wijzen zorgorganisaties op mogelijk ongewenste effecten. Zo wijst Careyn op het risico van ‘prijs vechten’. De gevolgen van prijs vechten kunnen ernstig zijn: op de lange termijn is het leveren van zorg onder de kostprijs niet houdbaar. Een ander signaal is het risico dat specialistische zorg wegvalt: er blijven te weinig cliënten over om deze zorg rendabel te leveren. ActiZ kaart deze zorgen aan bij Zilveren Kruis. Daarnaast besprak ActiZ dit punt in het Ronde Tafel Gesprek met Tweede Kamerleden afgelopen maandag 28 september. Daarbij benadrukte ActiZ ook dat de wijkverpleging financieel onder water staat; in 2015 èn in 2016.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden