Taxonomie: Keynotes

De veranderende rol van ambtenaar

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Internet of things, webshops, deeleconomie, flexibele arbeidsrelaties, mobiel werken, blockchain, burgerparticipatie,…

Lean voor de overheid

Zo’n 8 jaar geleden startten de eerste overheidsorganisaties met Lean. Inmiddels doen ze er allemaal wel iets aan, maar haken…