De veranderende rol van ambtenaar

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Internet of things, webshops, deeleconomie, flexibele arbeidsrelaties, mobiel werken, blockchain, burgerparticipatie,…

Lean voor de overheid

Zo’n 8 jaar geleden startten de eerste overheidsorganisaties met Lean. Inmiddels doen ze er allemaal wel iets aan, maar haken…