Adviseur Informatievoorziening Sociaal Domein Gemeente Tilburg

0

Vaste functie. Uitzicht op een vaste aanstelling.

Ben jij die daadkrachtige, vernieuwende en enthousiaste Adviseur Informatievoorziening voor het Sociale Domein met een kritisch oog voor verbinding tussen beleid en datasturing én met hart? Dan ben jij degene die we zoeken!

Ontwikkeling intelligence, informatie- en datasturing
Om in het sociale domein trends en ontwikkelingen te identificeren, beter onderbouwde beleidskeuzes te maken, de (toezicht)rol scherper te vervullen, de dienstverlening aan burgers – leveranciers en ketenpartners te verbeteren, en geleverde inzet en prestaties beter te evalueren wordt het Intelligencecluster Sociaal Domein ingericht. Dit cluster heeft als taak de informatiebehoefte in kaart te brengen en deze van benodigde gegevens en kennis te voorzien. Passend bij de ambities in het Bestuursakkoord om data gestuurd beleid en uitvoering steeds meer de basis van ons werk te laten zijn. Het cluster wordt vormgegeven door de afdelingen Sociaal en Informatievoorziening.

Wat verwachten we van je?
Als adviseur informatievoorziening zorg je voor de coördinatie van de informatiebehoefte en de verbinding tussen beleid en analysevraagstukken. Dit doe je door nauw in verbinding te staan met het intelligencecluster Sociaal domein die naast jou bestaat uit een kennismakelaar, datascientist én een tweetal informatieanalisten. Binnen onze organisatie werk je over afdelingen en teams heen en betrek je in- en externe partijen tijdig waar nodig. Je bent daarin dienstverlenend aan zowel het bestuur als de vijf afdelingen die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Daarnaast ontwikkel en onderhoud je zelfstandig in- en externe contacten en netwerken met onder meer organisaties en partners in de stad die belangrijk zijn bij het verder opbouwen van het data gestuurd werken. Dit kunnen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook de Universiteit van Tilburg zijn. Je bent verantwoordelijk voor het goed uitwerken en ontwikkelen van de informatiebehoefte, de doorvertaling naar de benodigde data en analyses en de verbinding van beleid met informatievoorziening.

Je adviseert het management en directie over grootschalige vraagstukken binnen het Sociale Domein. Je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming met diverse ICT ontwikkelingen en disciplines en hebt veel affiniteit met data en techniek. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en ben je in staat de vraag achter de vraag op te halen en deze te prioriteren. Tevens ben je in staat snel te schakelen tussen verschillende multidisciplinaire beleidsterreinen als het gaat om de informatiebehoefte. Je werkt intensief samen met de tactisch adviseurs, informatieanalisten, kennismakelaar, datascientist en de beleidsadviseurs. Je bent sparringpartner voor strategen, afdelingshoofden, de directie en het college van burgemeester en wethouders.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: Bestuurskunde, beleidswetenschappen, politicologie, organisatiekunde
Kennis van en ervaring met:

 • Informatievoorziening en werkprocessen
 • COGNOS-kennis is een pré (we bieden de opleiding COGNOS aan, dit is noodzakelijk)
 • Kennis en ervaring van het sociaal domein in de breedte op strategisch en tactisch niveau
 • Kennis van strategische informatievoorziening

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Netwerkvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Sterk analytisch denk- organiserend- en probleemoplossend vermogen.
 • Organisatiesensitiviteit (inzicht in ambtelijke en bestuurlijke werkwijzen en verhoudingen)
 • Omgevingsbewust, inclusief inzicht in maatschappelijke verhoudingen

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (aanloopschaal 11). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 3348,= en maximaal € 5520,= bruto per maand.

 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een dienstverband dat start met een tijdelijk contract van 1 jaar en met uitzicht op een vast aanstelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Erik Roest, afdelingshoofd Sociaal, telefoonnummer 06-21689100. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: SOC18-16e.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Sociaal in verandering
Inwoners in hun eigen kracht zetten, stimuleren dat Tilburgers mee kunnen doen in de samenleving en ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. Daarbij staan drie programma’s centraal: de inclusieve stad, de duurzame stad en de vitale stad. De afdeling wordt na de zomervakantie 2018 opgedeeld in drie 3 teams. Te weten: team Ondersteuning & Zorg; team Civil Society & Perspectief en het nieuw te vormen team Bedrijfsvoering & Cultuur. Dit betreft een organisch veranderproces passend bij de doorontwikkeling waar de afdeling Sociaal voor staat.

De afdeling Sociaal (inclusief het nieuw te vormen team Bedrijfsvoering en Cultuur) bevindt zich in een sterk veranderende omgeving. Enerzijds vloeit dit voort uit de nieuwe taken ten gevolge van de drie decentralisaties, anderzijds komt dit door de nieuwe positie die de gemeente inneemt en/of van de gemeente wordt verwacht in het kader van de participerende overheid. Waar vroeger vooral de nadruk lag op beleid, is tegenwoordig processturing net zo belangrijk. Dit betekent onder meer een afdeling die:

 • In contact staat met het maatschappelijk veld;
 • Mede antwoord kan geven op de transformatie;
 • Open staat voor maatschappelijke initiatieven en burgerparticipatie;
 • Dit organiseert en realiseert binnen de netwerkorganisatie en diverse ketens van de gemeente Tilburg en daar waar nodig samen met omringende gemeenten en partners uit het maatschappelijk veld.

Het team
Het team Bedrijfsvoering & Cultuur bestaat uit ongeveer 27 medewerkers, bestaande uit strategen (senior)beleidsmedewerkers, informatieanalisten en ondersteuners. Enerzijds is het team verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het cultuurbeleid, anderzijds is het team ondersteunend aan de diverse ketens binnen de organisatie waarbij afdeling Sociaal betrokken is. Dit doen zij op vier manieren:

 • door het leveren van beleidsondersteuning;
 • door ondersteuning en advisering bij sturing en bekostigingsvraagstukken;
 • door ondersteuning inkoop en contractmanagement;
 • door het ondersteunen van het subsidieproces indien voor dit instrument wordt gekozen;
 • door ondersteuning door middel van datasturing.

Als het gaat om subsidiëring en datasturing doet het team dat niet alleen, maar in nauwe samenwerking met respectievelijk de afdelingen Planning& Control en Informatievoorziening.

Solliciteer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden