Adviseur Ondergrond Gemeente Utrecht

0

Dit doe je UtrECHT
De gemeente Utrecht heeft de ambitie om een duurzame en gezonde stad te zijn. Speerpunt van het College is “Bouwen aan een Gezonde Toekomst”, samen met de stad. Om dit te bereiken moet er extra ingezet worden op het versterken van de bijdrage van de ondergrond aan duurzaamheids- en energieopgaven en toetsing in gebiedsontwikkeling. Wij zijn op zoek naar een Adviseur Ondergrond, met lef, deskundig op het brede gebied van Ondergrond (bodemkwaliteit en -regelgeving, capaciteitsregulering, bodemenergie, klimaatadaptatie). Maar ook met affiniteit en kennis van gebiedsontwikkeling in brede zin. Het gaat om een tijdelijke functie tot 2020.

Concreet houdt dit in dat jij

 • adviseert over het beschermen, verbeteren en het benutten van de bodem en het oplossen van complexe bodemvraagstukken.
  Denk daarbij aan het inzetten van WKO of Geothermie bij de energie en warmte voorziening van de stad, aan het (vooruitlopend op gebiedsontwikkelingen) creëren van een ondergrond die ruimte biedt aan kabels, leidingen, boomwortels, warmte- en koudeopslag en water, al dan niet in combinatie met bodemsaneringen. En aan de inzet van de ondergrond bij het klimaatbestendig maken van de stad.
 • actief meedenkt met initiatiefnemers en nieuwe, innovatieve, duurzame oplossingen uitdraagt voor het gebruik van de beperkte ruimte in de ondergrond, waarbij kennis van wettelijke mogelijkheden van belang is. Denk daarbij aan de toetsing (uitvoeren taken van bevoegd gezag op de Wet Bodembescherming zoals het beoordelen van aanvragen in het kader van BUS, beoordelen van bodemonderzoeken en verlenen van beschikkingen Wbb) . Deze is gericht op de controle of de beoogde resultaten ook gehaald worden.
 • zelfstandig bodemsaneringsprojecten uitvoert via een projectmatige aanpak en jouw expertise inbrengt bij de brede opgaven van een gezonde, duurzame gebiedsontwikkeling.
 • samen met de andere Adviseurs Ondergrond invulling geeft aan de opgave en verbinding legt binnen het bestaande team, de gemeente en met initiatiefnemers.

Dit is jouw werkplek
De Adviseur Ondergrond, maakt onderdeel uit van het gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid binnen de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Dit gilde weet alles (te vinden) over hoe we Utrecht gezond en duurzaam kunnen inrichten. Zij weten wat het vergt van een stad om te voorzien in de behoeften van de gebruikers en brengen de vraag en de fysieke woon, werk- en verblijfruimten bij elkaar. Collega’s in dit gilde weten wat er in de wereld ‘te koop’ is op het gebied van gezonde verstedelijking en wat daarvan werkt. Zij weten partners die een bijdrage kunnen leveren aan gezonde verstedelijking te verleiden dat in Utrecht te doen. Zij zijn onderdeel van stedelijke, regionale, nationale en internationale netwerken met innovatieve kracht en kennis. Je kunt dit zien als het gilde van de aanbodformulering en inrichten.
Jouw vak oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken wij ons hard voor de stad.

Dit breng je mee

 • Een relevante opleiding op minimaal HBO+
 • 5 jaar of meer relevante werkervaring
 • Kennis van relevante wetgeving zoals Wbb, het Bbk en BUS
 • Kennis en ervaring met beleidsontwikkeling en programmatisch/projectmatig werken in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Goede proactieve houding (kansen zien en naar voren brengen)
 • Uitvoerings- en resultaatgerichtheid, oog voor de spanning tussen kosten en kwaliteit
 • Gedrevenheid, politieke sensitiviteit, gericht op samenwerking en verbinding

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het beste als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat en ook vertrekt. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen €3298- €4787. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ, IZA en Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-,woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als Adviseur Ondergrond aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?
Solliciteer direct- maar uiterlijk 18 december- onderaan deze pagina. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Stuur een e-mail aan Marit Linckens, m.linckens@utrecht.nl of bel: 06 – 20 26 29 18.

Goed om te weten
Uiterlijk 20 december laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek (gesprekken vinden plaats in januari 2018).

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone