Consulent jeugdhulp Gemeente Gouda

0

Consulent jeugdhulp

(36 uur per week)
Wie zoeken wij?
Vanaf 1 januari 2018 zijn de Sociaal Teams 0-100+ binnen Gouda operationeel. Zij verlenen beschikkingsvrije basishulp aan alle inwoners in Gouda. In Gouda worden de Sociaal Teams gevormd door medewerkers van verschillende zorgaanbieders. Hierdoor hebben de Sociaal Teams alle expertise in huis voor uiteenlopende hulpvragen van jeugdigen en gezinnen. Het kan zijn dat een maatwerkvoorziening voor een jeugdige (0-18 jaar) nodig is. Dat gebeurt uiteraard niet zomaar, daar is onderzoek en een advies voor nodig. Maar klopt dat advies wel op inhoud en zijn de juiste procedures doorlopen? Daar zoeken we jou voor!

Van jou wordt verwacht dat je bekijkt of alle benodigde stappen zijn gezet om jeugdhulp te verlenen en of de jeugdhulp die geadviseerd is, inderdaad passend is voor de jeugdige. Door het toepassen van deze toets houdt de gemeente grip op de kosten en verbetert zij de rechtszekerheid voor inwoners.

Als consulent jeugdhulp werk je samen met collega’s met verschillende opleidingen en achtergronden. Hierdoor kun je goed overleg plegen over complexe aanvragen en blijf je jezelf ontwikkelen. Bij de gemeente Gouda is er een nauwe samenwerking tussen de afdeling Maatschappelijk Beleid en de afdeling Zorg en Welzijn. Je draagt met jouw werk bij aan het beleid omtrent Sociaal Teams en de inkoop van maatwerkvoorzieningen.

Daarnaast vindt de gemeente Gouda een goede overgang van jeugd naar volwassenheid belangrijk voor inwoners die hulp nodig hebben. Als consulent jeugdhulp werk je daarom samen met wmo-consulenten waar het nodig is.

Kerntaken

  • Het beoordelen en toetsen van adviezen van de sociaal werkers op basis van geldende regelgeving jeugd.
  • Het toetsen van de adviezen van de sociaal werkers op het volgen van de juiste procedures.
  • Het inhoudelijk toetsen van de adviezen van de sociaal werkers in het licht van het Goudse zorglandschap.
  • Het analyseren, en waar nodig bijsturen, van trends en patronen in de adviezen voor jeugdhulp in relatie tot gemeentelijk beleid.

De organisatie
De gemeentelijke organisatie in Gouda kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 475 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden – een algemeen directeur en twee directeuren – in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

Wat breng je mee?

  • HBO werk- en denkniveau
  • Aantoonbare ervaring met de producten en regelgeving jeugd
  • Een SKJ-registratie is niet noodzakelijk

Wij bieden
Een professionele werkomgeving op een bijzondere werkplek met een grote mate van vrijheid om je werkzaamheden in te richten. Er wordt daarbij voldoende ruimte geboden voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vrij opneembaar IKB budget van 16,3%, een iPad, iPhone, thuiswerken en een modern stadhuis als basisplek. Een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 3.805,-bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Enthousiast?
Wij ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk op 8 januari 2018. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Sylvia Steenaart, Afdelingshoofd Zorg en welzijn, telefoon: 0182-588677. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Angelique Goeptar, afdeling HRM, telefoon: 0182-58948.

Gouda als werkgever

Wij zijn vooruitstrevend als regisseur, doen wat we zeggen en zijn en aanspreekbaar op het resultaat. De buitenwereld en onze partners geven hier mede richting aan. Samen vernieuwen we de stad. En samen gaan we voor resultaat in onze stad!

Werken bij de gemeente Gouda betekent: werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, met 420 medewerkers. We hebben een platte organisatie met korte lijnen. De professionaliteit en het kennisniveau van medewerkers zijn hoog. Onze organisatie wordt getypeerd als toegankelijk en laagdrempelig. Informele omgang met elkaar, zakelijk op de inhoud. Medewerkers weten elkaar gemakkelijk te vinden, de interne samenwerking is goed. Veel waardering is er voor onze huisvesting, de werkomgeving en de faciliteiten die het ‘Huis van de Stad’ biedt.

Door de uitdagingen waar we voor staan vragen we van medewerkers dat ze gevoel hebben voor innovatie, ondernemerschap (binnen de ambtelijke context), resultaten boeken en breed en flexibel inzetbaar zijn. We vinden het belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

We bieden goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.

 

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone