Escalatiewerker Gemeente Leeuwarden

0

Over Gemeente Leeuwarden
Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De medewerkers van het Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeenten bij elkaar.
Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Het Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert voortgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

Het Veiligheidshuis Fryslân is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten en staat onder regie van de gemeenten. De vaste medewerkers van het Veiligheidshuis zijn gedetacheerd vanuit een (keten)partner van het Veiligheidshuis, functioneren los van hun eigen organisatie en worden aangestuurd door de manager van het Veiligheidshuis.
Meer informatie over het Veiligheidshuis is te vinden op: www.veiligheidshuisfryslan.nl.

Functieomschrijving
De escalatiewerker heeft direct intensief contact met mensen die de samenleving onveilig maken en/of zelf in een onveilige situatie zitten. Het gaat om mensen die vaak ernstige problemen op meerdere leefgebieden hebben. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische ziektebeelden, schulden en justitiële contacten. De relatie met hulpverlening verloopt vaak moeizaam of wordt niet geaccepteerd. De situatie is geëscaleerd of kan escaleren.

De escalatiewerker doet en regelt dat wat nodig is om de situatie beheersbaar te maken. Dit in nauw contact met andere professionals en de persoon zelf, evenals met zijn of haar netwerk . Je hebt vrije ruimte om te doen wat nodig is, mits binnen de grenzen van professioneel handelen.
Je bent in het Veiligheidshuis niet verbonden aan een organisatie. Werken vanuit het Veiligheidshuis is met weinig registratie- en regeldruk. Wel moet rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving waar de partners van het Veiligheidshuis zich aan hebben te houden.

Als escalatiewerker heb je een taak in:

 • het contact leggen met de persoon (en diens systeem) en deze onderhouden;
 • het inzichtelijk maken van de situatie van de persoon en diens systeem op verschillende leefgebieden (‘thermometer erin steken’);
 • het inzichtelijk maken van het gedrag van de persoon (en diens systeem) op de omgeving;
 • in beeld brengen welke interventies in verbinding met elkaar ingezet moeten en kunnen worden door de partners van het Veiligheidshuis om de onveilige situatie op te lossen of beheersbaar te maken;
 • in contact met de persoon (en diens systeem) zelf interventies uitvoeren;
 • het regie voeren in de casus. Dit in nauwe afstemming met de procesregisseur van het Veiligheidshuis, waarmee je op hoofdlijnen de inhoudelijke stappen overlegt;
 • het bewaken en bijsturen van de uitvoering van de nodige en afgesproken interventies.
 • het overdragen naar reguliere zorg als de situatie gestabiliseerd en op de rit is;
 • het coachen van het bestaande professionele netwerk in de aanpak van de zaak.

Functie-eisen
Je hebt een sterk pro-actieve houding en geeft daarbij de ander een gevoel van betrokkenheid. Van nature lukt het je om makkelijk contact te leggen, ook met mensen die doorgaans zorg mijden. Je gaat er op af en zoekt continue naar mogelijkheden om een situatie te doorbreken en te de-escaleren. Je schuwt het niet om grenzen aan te geven en dwang- en drang te organiseren als dit nodig is. Het verlenen van hulp is voor jou geen doel op zich. Het verbeteren van de situatie wel. Je bent een specialist als het gaat om de doelgroep van het Veiligheidshuis en generalist in het overstijgend kijken, denken en doen. Je hebt de ‘vaardigheden’ om mensen zonder ‘macht’ te laten bewegen.

De functie van escalatiewerker is geen negen tot vijf baan. Er wordt een hoge mate van flexibiliteit van je verwacht, waarbij je ook buiten kantoortijden beschikbaar bent als dit nodig is. Dit zowel in contact met de ‘cliënt (en diens systeem) als met professionals.

Je hebt:

 • minimaal een HBO achtergrond;
 • grote affiniteit en ruime ervaring met het werken met de doelgroep van het Veiligheidshuis;
 • ruime ervaring met het functioneren in een complexe samenwerkingsomgeving en een brede blik op de aanpak veiligheidsvraagstukken;
 • gedegen kennis van het werkveld van gemeenten, wijkteams en de verschillende justitie- en zorgpartners, waarbij kennis ten aanzien van het justitiële veld en/of gedwongen hulpverlening een pre is.
 • kennis van de leefwereld van de doelgroep. Je kunt je hierin verplaatsen en op aansluiten;
 • kennis en ervaring met multi-problematiek. Denk aanpsychiatrie, verslaving, LVG, zorgelijke opvoedingssituaties en geweld binnen relaties.

Je bent:

 • iemand met levenservaring en gedrevenheid;
 • een toegankelijke verbinder;
 • transparant – je zegt wat je doet en doet wat je zegt;
 • iemand die balans kan vinden tussen afstand en nabijheid;
 • communicatief sterk en ‘inlevend’;
 • < >pro-actief en doortastend;
 • niet bang om mensen aan te spreken op wat anders kan en moet (kritisch) en aan te spreken op overeengekomen afspraken;
 • inventief/creatief en in staat om belemmeringen te doorbreken en (nieuwe) oplossingen aan te dragen;
 • < >iemand die goed kan reflecteren op eigen houding, beweegredenen en motieven.

Let op ! De vacature staat alleen open voor medewerkers met een vaste aanstelling bij alle Friese gemeenten en de (keten)partners van het Veiligheidshuis Fryslân. De uitwisseling vindt plaats op basis van intercollegiale uitleen. De medewerker die de vacature invult blijft in dienst van de huidige werkgever en wordt gedetacheerd bij de gemeente Leeuwarden. Je verricht je werkzaamheden vanuit het Veiligheidshuis Fryslân. De salariskosten worden aan de uitlenende partij vergoed.

 • Wij bieden een veelzijdige en interessante functie in een dynamische samenwerkingsomgeving. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.805,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (o.b.v. CAO gemeente-ambtenaren).

Contactinformatie
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Maureen de Boer, manager Veiligheidshuis Fryslân, telefoonnummer 058-750 5500.

Een antecedentenonderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit van de procedure.

Interesse?
Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan voor 3 januari 2018
De gesprekken vinden in de week van 8 t/m 12 januari 2018 plaats.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone