Gezondheidsexpert Gemeente Utrecht

0

Gezondheidsexpert

Dit doe je UtrECHT
Voor Volksgezondheid Gemeente Utrecht is het terugdringen van gezondheidsachterstanden een speerpunt. Dit is een complex maatschappelijk vraagstuk waar geen eenduidige oplossingen voor zijn. Vanuit een gedegen kennis van gezondheid en de wijze waarop deze op positieve manier beïnvloed kan worden verwachten wij dat jij kansen en mogelijkheden ziet voor verbetering. We stimuleren en ondersteunen initiatieven van Utrechters en professionals die deze kansen omzetten in reële acties met zichtbaar en voelbaar resultaat. We werken opgavegericht waarbij we verbinding leggen tussen theorie en praktijk, gebruik maken van methodieken en we bewust kiezen in onze sturingsrol(len). Zo draag jij samen met collega’s bij aan de gezonde buurt- en wijkaanpak. Het benutten van elkaars kennis en inzichten is een noodzakelijke voorwaarde voor de broodnodige kennisontwikkeling waarmee de gezondheidsachterstanden succesvol kunnen worden aangepakt.
Je bent alert en volgt de ontwikkelingen in gezondheidsgerelateerd beleid, praktijk en onderzoek. Belangrijk instrument hierbinnen is de VMU (Volksgezondheidsmonitor Utrecht). De VMU biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Je deelt en duidt gezondheidsinformatie continu in dialoog met onderzoekers, beleidsmedewerkers en collega’s uit de praktijk. Waar nodig en mogelijk agendeer je dat bij collega-organisaties of maatschappelijke partners, Relevante kennis en signalen pik je op en vertaal je door. Je stimuleert en ondersteunt eigenaarschap bij partners op gezondheidsthema’s.
Je bent je bewust van en gevoelig voor de culturele variatie in buurten en wijken. Je hebt ervaring met het opzetten, uitvoeren of benutten van actiebegeleidend onderzoek dat mede richting geeft aan de gewenste ontwikkelingen. Je pakt hierbij een actieve rol om deze ontwikkeling verder vorm te geven.
Je werkt in multidisciplinaire teams van onderzoekers, collega’s uit de praktijk en collega’s van beleid rond een thema of op wijkniveau. Ervaring als gezondheidsonderzoeker is een voorwaarde om direct zelfstandig aan de slag te gaan in deze teams.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Zorgt voor verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek in drie Utrechtse wijken
 • Een actieve bijdrage levert aan het formuleren van de wijkopgave ter bevordering van de volksgezondheid, o.a. op basis van de VMU en informatie van collega’s uit de praktijk
 • In samenwerking met epidemiologie een actieve rol hebt in de ontwikkeling van de monitorfunctie van VG, onder andere inventariseren van onderwerpen, het onderzoeken en duiden van signalen en agenderen van de VMU bij collega’s en partners in de wijk
 • Bijdraagt aan kenniscirculatie; o.a. door het verzamelen, inbrengen en duiden van informatie/data
 • Bijdraagt aan kennisontwikkeling waarmee gezondheidsachterstanden succesvol worden aangepakt
 • Situationeel optreedt bij vraagstukken op het snijvlak beleid, praktijk en onderzoek, variërend in de rol van adviseur, initiator, trekker, penvoerder.
 • Het onderhouden en verder ontwikkelen van een netwerk met epidemiologen, beleidsmakers, collega-organisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke partners om (gezondheids)vraagstukken in de wijk op te pakken en kennis te vergroten
 • Doen van actiebegeleidend onderzoek en het begeleiden van artsen en studenten in het doen van onderzoek

Dit is jouw werkplek
Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Deze ambitie komt uit gesprekken met bewoners, experts, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en is een gedeeld streven waar ieder zijn eigen aandeel in heeft. Als gemeente leveren we hier zelf een bijdrage aan door gezondheid centraal te stellen in al onze beleidsvelden. Daarnaast nodigen we iedereen in de stad uit naar eigen vermogen bij te dragen aan deze ambitie, dit te continueren en nog liever gezamenlijk te intensiveren. Zo bouwen we in Utrecht aan een gezonde toekomst. Volksgezondheid legt de focus op bijdragen aan een gezonde leefomgeving, gezond en veilig opgroeien, gezondheidsvaardigheden voor een gezondere leefstijl, de gezonde keuze aantrekkelijk maken, voedsel en voeding én gezond rondkomen. De VMU vormt hierbij een belangrijke basis.

Team Cocreatie & Wijken
Binnen Volksgezondheid werken we in verschillende teams. Je maakt deel uit van het team Cocreatie & Wijken, dat bestaat uit ongeveer 30 collega’s. Dit team richt zich op het versterken van gezondheidsbeschermende factoren en het reduceren van risicofactoren. Dit alles om de gezondheid van de Utrechters te bevorderen. Gezondheidsbevordering wordt tevens nagestreefd door het vergroten van kennis en bewustzijn bij de Utrechters, het aantrekkelijk maken van gezonde keuzes in gedrag, het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en netwerken die bijdragen aan gezondheidskracht. We geven uitvoering aan de gemeentebrede kadernota Bouwen aan een Gezonde Toekomst, in samenwerking met bewoners en uiteenlopende partners benutten we behoeften en kansen. Onze aanpak is sociaal bewogen, actief en activerend voor de stad. Het team werkt samen met de stad voor bewoners.

Voor jouw functie ben je regelmatig op locatie in verschillende wijken. Daarnaast werk je in ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit breng je mee

 • Je hebt een WO-opleiding afgerond in de gezondheids- of sociale wetenschappen waaronder minimaal 2 jaar werkervaring als onderzoeker op het gebied van publieke gezondheid.
 • Je hebt gedegen kennis van (determinanten van) gezondheid en hebt die aantoonbaar benut om de gezondheid op een positieve manier te laten beïnvloeden.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met beleid en uitvoering binnen de publieke gezondheid.
 • Je hebt kennis van de verschillende soorten en methoden van onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je hebt aantoonbare ervaring met actiebegeleidend onderzoek waarbij je in staat bent beleid, praktijk en onderzoek met elkaar te verbinden.
 • Je hebt ervaring met voeren van een dialoog met onderzoekers, beleidsmedewerkers en collega’s uit de praktijk om te komen tot een gezamenlijke agenda die vervolgens ten uitvoer kan worden genomen;
 • Je bent alert, gericht op samenwerking en doelgericht;

Competenties
Alert, creatief, gericht op samenwerking en doelgericht, taal- en sociaal vaardig, een analytische verbinder met inlevingsvermogen, methodisch en gestructureerd kunnen werken en een flexibele teamspeler

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 28-urige werkweek met een bruto maandsalaris op fulltime basis tussen de € 2.753,- en € 4.474,- Het precieze bedrag stemmen we af op jouw uren, kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8% van je salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Het verlof bij een fulltime dienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren.
 • Een collectieve zorgverzekering voor je gezin waarbij je keuze hebt uit drie zorgverzekeraars: CZ , IZAen Menzis. Je krijgt korting op de premie en je hebt mogelijk ook recht op een werkgeversbijdrage (afhankelijk van het gekozen pakket).
 • Korting op diverse verzekeringen van AON, VNG en Loyalis. Je kunt onder andere een auto-, inboedel-,woonhuis-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, nabestaandenpensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
 • Korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen.
 • Een pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!
Enthousiast geworden om als gezondheidsexpert aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?
Solliciteer direct online, maar voor 7 januari 2018.
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Eva van der Meer, functie gezondheidsexpert, 06-14212222 of Manja van Wezep, functie gezondheidsexpert 06-14872702

Goed om te weten
Voor 9 januari 2018 laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op 12 januari 2018.

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de gemeente Utrecht worden eerst gesproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorrangsstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum.

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone