Griffier Beesel

0

Beesel is Gewoon Anders

Gemeente Beesel ligt in een landelijk gebied tussen Venlo en Roermond en telt bijna 14.000 inwoners, verdeeld over drie dorpskernen. We zijn een gemeente midden in de gemeenschap. Met onze inwoners, ondernemers en verenigingen werken wij aan een vitale gemeenschap waarin saamhorigheid centraal staat en de menselijke maat de norm is.
Dit is vertaald in de gemeenschapsvisie ‘Blij in Beesel’ * en de Ambitie Agenda ‘Samen aan de slag’ * en daarmee is de koers  voor de komende jaren uitgezet. Deze koers willen we vasthouden en verder ontwikkelen. Samen met onze gemeenschap, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. De gemeente levert een wezenlijke bijdrage op regionaal niveau.

(*downloaden via www.beesel.nl).

De gemeente Beesel werkt vanuit een aantal kernwaarden van een Gemeente in Gemeenschap: mens centraal; ga in gesprek; leef je in; lever maatwerk; verwachtings-management en iedereen doet mee. Deze kernwaarden passen we toe in ons dagelijks werk; zowel in onze processen als in onze houding en ons gedrag.

Ben jij degene die samen met de nieuw aan te stellen burgemeester  en een gemeentesecretaris die ‘al’ 1,5 jaar in onze gemeente werkzaam is, invulling geeft aan de verdere ontwikkeling van onze dynamische gemeente? Ben je vernieuwend en zoek je daarbij de grenzen op; doe je de dingen gewoon anders?

Dan ben jij onze nieuwe

Griffier

1 fte

 

Jouw uitdaging

We zijn op zoek naar een enthousiaste, betrouwbare, geëngageerde, breed georiënteerde griffier met gevoel voor politieke verhoudingen. Een griffier die zich in zijn doen en laten politiek neutraal opstelt. Wij zoeken een energieke adviseur die mede inhoud geeft aan onze visie “Blij in Beesel” en “Samen aan de slag”. Wij zoeken een griffier met persoonlijkheid, die het verschil maakt in zijn/haar werkzaamheden en in de contacten die hij/zij met heel veel mensen heeft. Een griffier die er voor iedereen is. Wij zoeken iemand die dienstbaarheid als een tweede natuur heeft en tegelijkertijd een goede gesprekspartner is op strategisch en tactisch niveau, die mensen en processen met een natuurlijke flair met elkaar verbindt.

Wij zoeken een griffier die  soepel schakelt binnen de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris om daarmee gezamenlijk een boost te geven aan een stevig gemeentebestuur.

Specifieke werkzaamheden die daarbij horen zijn:

Je bent het eerste aanspreekpunt en de eerste adviseur van: de gemeenteraad, de voorzitter van de raad, het presidium, de raadsfracties en de individuele raadsleden. Dit zowel gevraagd als ongevraagd. Je hebt een goed gevoel voor wat er speelt in de politiek. Je maakt op een natuurlijke manier gebruik van de kennis en de capaciteit van de gemeentelijke organisatie en je bent beschikbaar als vraagbaak als het gaat om vragen over het bestuurlijk proces en de procedures die daarover zijn afgesproken.

Je stimuleert, ondersteunt en faciliteert de professionalisering van de raadsleden en de fracties en adviseert in politieke en bestuurlijke processen en bewaakt de voortgang daarvan. Je bereidt de raadsvergaderingen voor en bewaakt de termijnagenda van de raad. Je bewaakt het nakomen van zowel toezeggingen als de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en vragen van de raad. Je ondersteunt de raad en de raadsleden bij het gebruik maken van de instrumenten  die zij tot hun beschikking hebben om het raadswerk goed uit te voeren.  Dit alles doe je in een goede samenwerking met de medewerker van de griffie.

Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in gemeenteland en adviseert daarover aan de gemeenteraad. Met jouw kennis en ervaring voel je goed aan wat de gemeenteraad nodig heeft om haar taken uit te voeren. Het is belangrijk dat je zelf initiatieven neemt en komt met nieuwe ideeën en oplossingen. Je  stimuleert de verbinding tussen raad, college en ambtelijke organisatie.

Belangrijk is verder  het ondersteunen van en participeren in regionale overlegstructuren en kennisnetwerken (b.v. regionale werkgroep Grip-op-Samenwerking en griffiers kring Limburg).

De functie van griffier wordt onderverdeeld in vijf resultaatgebieden:

 1. Adviseren raad en verlenen ondersteuning;
 2. Adviseren inzake bestuurlijke vernieuwing;
 3. Bevorderen van politiek-bestuurlijke-ambtelijke verhoudingen;
 4. Verzorgen van externe profilering van de gemeenteraad;
 5. Leiding geven aan de griffie.

Voor elke raadsperiode stel je een griffieplan op waarin je aangeeft op welke wijze je als griffie de raad wilt ondersteunen en begeleiden op de genoemde resultaatgebieden. (Het griffieplan 2019-2022 is telefonisch op te vragen bij de interim griffier Peter-Paul Moors, telefoon 077-4749292.)

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding in een bestuurlijke of juridische richting;
 • Je hebt relevante ervaring in een bestuurlijk-politieke omgeving en bent op de hoogte van de besluitvormingsprocessen;
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen, van voorgestelde of gekozen strategische oplossingsrichtingen;
 • Je beschikt over de competenties communiceren, bestuurlijke sensitiviteit, organisatievermogen, dienstbaarheid, overtuigingskracht en verbindend vermogen;
 • Je bent flexibel inzetbaar, zowel overdag als ’s avonds.

Wat biedt Beesel jou?

 • Een baan in een enthousiaste, collegiale en ambitieuze organisatie.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een flexibel werkklimaat.
 • Een salaris tot het maximum van schaal 12. Inschaling zal plaatsvinden afhankelijk van opleiding en werkervaring. In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Aan deze functie zijn geen verdere toelagen of andere vergoedingen gekoppeld.

Wat moet je weten over ons?

De gemeente Beesel  heeft 15 raadsleden, verdeeld over vier fracties. De griffie bestaat uit de griffier (1  fte) en de griffiemedewerker (0,5 fte).

Interesse? Laat je horen!

Is deze vacature je op het lijf geschreven? Dan ontvangen we jouw reactie graag uiterlijk 18 november 2019. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.
De selectie vindt plaats in twee gespreksrondes. De eerste ronde is gepland op  25 en 26 november 2019 vanaf 19.00 uur. De tweede gespreksronde is gepland op 3 december 2019 vanaf 19.00 uur.

Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

Vragen over de vacature kun je stellen aan Ellen Janssen, gemeentesecretaris. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Thijs Schwillens, team P&O.

Beiden zijn bereikbaar via 077-4749292.

Gebruik voor de sollicitatie de button “Solliciteren” via www.BanenpleinLimburg.nl. We nemen alleen de sollicitaties die via www.BanenpleinLimburg.nl gedaan worden in behandeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden