Handhaver Sociale Dienstverlening Gemeente Haarlemmermeer

0

Handhaver Sociale Dienstverlening

Haarlemmermeer
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 146.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen, levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.
Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan. We bieden je alle kansen om je breed te ontwikkelen, hebben interessante arbeidsvoorwaarden en bieden iedere dag een andere werkvloer.

Cluster Sociale Dienstverlening
“Alle inwoners worden passend ondersteund bij kwaliteit van hun leven”.
Wij richten ons op die activiteiten waarmee inwoners in hun eigen kracht gaan komen. Dit doen we door hen te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de regie te gaan voeren. Waar nodig bieden wij het o zo belangrijke vangnet. Wij weten hoe ons werk werkt!
Wij zijn een vindplaats voor die mensen die recht hebben op een uitkering en/of begeleid moeten worden bij het vinden van passend werk of een zorg gerelateerde voorzieningsvraag hebben. Professionals richten zich daarbij vooral op de eigen kracht van de inwoners. Dit doen zij vanuit de klantwaarde, eigenaarschap en altijd in samenwerking met andere gemandateerde professionals en partners.
Wij passen daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van het uitgangspunt van het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één eigenaar!

Jouw rol als Handhaver
Kern van de visie van de gemeente Haarlemmermeer is dat niemand ten onrechte een uitkering moet kunnen ontvangen vanuit het principe dat anders ons sociale zekerheidsstelsel niet meer te rechtvaardigen is en onbetaalbaar wordt. Deze visie is mede gebaseerd op het landelijk beleid rond hoogwaardig handhaven. Dat gaat uit van zowel een preventieve als repressieve aanpak.
De gemeente voert dat concept van hoogwaardig handhaven op hoofdlijnen uit

Niettemin wordt naleving en handhaving gezien als een belangrijke pijler onder onze visie om de dienstverlening te optimaliseren en daarin een transformatie te bereiken van zware naar lichte vormen van ondersteuning.
Specifiek voor rechtmatigheid verstaan we daaronder dat we als gemeente erop uit zijn om inwoners aan te moedigen, te stimuleren om de regels en afspraken spontaan na te leven. Kernbegrippen daarbij zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid, klantgericht en duidelijkheid. Dat appel op spontane nalevingsbereidheid gaat pas werken als de inwoner en de gemeentelijke organisatie met elkaar in gesprek zijn, wederzijds afspraken worden gemaakt over de dienstverlening en inspanningen van de inwoners en als sluitstuk er ook controles en maatregelen volgen op het niet nakomen van afspraken.
Die optimale dienstverlening met als focus een frequenter en intensiever klantcontact zijn we aan het realiseren door gebiedsgericht werken en case management in te voeren.

Het subteam Handhaving bestaat op dit moment uit 4 medewerkers. Voor de periode van 1 februari 2018 tot 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar vier collega’s, 3 full-timers en 1 part-timer. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor:

 • Het afhandelen van fraude meldingen, door onderzoek te doen, observeren, huisbezoek, e.d.
 • Het afhandelen van bijstandsfraude bijvoorbeeld door het opstellen van een fraude rapport
 • Samen met de inkomensspecialist het afleggen van huisbezoeken
 • Het uitvoeren van heronderzoeken
 • Het coachen, adviseren en ondersteunen van de inkomensspecialisten en casemanagers werk in preventie van fraude en fraude alertheid

Profielschets
Wij zijn op zoek naar een kandidaat met onderstaand profiel:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met handhaving binnen de sociale zekerheid
 • Kennis van de participatiewet en bestuursrecht
 • Goede communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Kunnen omgaan met weerstand en agressie
 • Bij voorkeur kennis van de systemen GWS4ALL en Verseon

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel CV, waarin je aangeeft wat jouw focus is, je ambities zijn en wat jou inspireert in deze functie en onze gemeente via onderstaande “solliciteer direct” button.
De functie is voor 24 of 36 uur per week en is ingeschaald in schaal 9 (max. € 3.805,- op basis van een 36-urige werkweek). Geef bij je sollicitatie duidelijk aan of je opteert voor de full-time of de part-time variant. Aanstelling is op basis van payroll.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 8 januari 2018.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone