Indicatie-adviseur Regionale Toegang Gemeente Utrecht

0

Dit is jouw werkplek
Jouw vak oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennisdelen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Je komt te werken op de 7e verdieping bij Volksgezondheid, team Volwassenen. Volksgezondheid staat voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters. Met inwoners, experts, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bouwt de gemeente aan een gezonde toekomst. Het team Volwassenen richt zich op kwetsbare mensen. Het team voert uitvoerende taken uit op het gebied van sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, woonvervuiling, seksuele gezondheid en is de (regionale) toegangspoort voor aanmeldingen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Functie inhoud
Als adviseur Regionale Toegang beoordeel je aanmeldingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het gaat zowel om zorg in natura als om de toekenning van persoonsgebonden budget (PGB). Je bent verantwoordelijk voor de analyse en beoordeling van de aanmeldingen en adviseert over een besluit voor toelating tot deze voorzieningen. Hiernaast ben je betrokken bij de ontwikkeling van werkprocessen en de doorontwikkeling van de regionale toegang.

Concreet houdt dit in dat jij zorgt voor

 • Formele beoordeling of de aanmelding tot het WMO-domein van de centrumgemeente Utrecht
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvragen. Indien nodig vraag je nadere informatie op bij de aanvrager, bijvoorbeeld over ontbrekende gegevens of gemaakte afwegingen. Centraal bij de beoordeling staan de WMO (zowel de wetteksten als de gemeentelijke beleidsregels) WMO en gewenste omslag m.b.t. ambulantisering, zelfredzaamheid en participatie.
 • Gesprekken met de aanvragers. Dit gebeurt specifiek bij de aanvragen voor een PGB, soms in samenwerking met een Buurtteam of Sociaal wijkteam.
 • Deelname aan de Veldtafel. Deze Veldtafel adviseert de gemeente bij ingewikkelde casuïstiek of bij wachtlijst problematiek.
 • Opstellen van een toewijzend of afwijzend besluit/beschikking en het formaliseren van de plaatsing bij de aanbieder.
 • Advisering aan hulpverleners, zoals medewerkers van Buurtteams of sociale wijkteams, over aspecten als regelgeving, sociale kaart en eventuele mogelijkheden/alternatieven in het aanbod van voorzieningen, zowel binnen als buiten de WMO.
 • Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling, met name gericht op de samenwerking en afstemming met buurtteams en de wijkteams in de regiogemeenten.

Dit breng je mee
Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, bijvoorbeeld MWD, SPV of vergelijkbaar. Je hebt relevante werkervaring, bijvoorbeeld binnen de GGZ, de WMO of wijk- of buurtteams . Daarbij heb je specifieke kennis op het gebied van de WMO, PGB, de toegang tot maatwerkvoorzieningen of indicatiestelling en ruime kennis van psychopathologie. Kennis van en ervaring met PGB’s strekt tot aanbeveling.
Je bent een stevige, enthousiaste persoonlijkheid, in staat onafhankelijk van partijen te functioneren en belangen af te wegen. Je hebt een samenwerkingsgerichte instelling. Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Dit verdien jij
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers betrokken en gemotiveerd zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat je met plezier naar je werk gaat en ook vertrekt. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij aan jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de 2527 en 3712. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fiets.
 • 22,5 verlofdagen per jaar o.b.v. een fulltime arbeidsduur (36 uur)
 • Kortingen op verzekeringspakketten van IZA, AON, VNG, Loyalis, AOW Aanvullingsplan, AOV, Levensloopregeling en ANW Maatwerkplan én korting bij de Utrechtse zwembaden en sportscholen
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden die je via ons Individueel Keuze Budget op jouw eigen situatie afstemt. Denk aan extra vrije dagen en een persoonlijk budget. Het budget bedraagt ruim 16% van jouw bruto jaarsalaris.
 • Een goede pensioenvoorziening (ABP).

De aanstelling is voor 1 jaar. Verlenging van het dienstverband behoort tot de mogelijkheden. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste voor invulling van de functie.

Sollicitanten met een voorrangsstatus bij de Gemeente Utrecht worden eerst besproken. Wil je als her- en overplaatsbare kandidaat gebruik maken van je voorgangstatus? Mail dan je sollicitatie naar het Loopbaancentrum

Wij als werkgever bevorderen gelijke kansen bij de werving. Ons maakt het niet uit wat voor een nationaliteit je hebt, wat je leeftijd is en of je een handicap hebt. Wij vinden jouw kwaliteiten, talenten en motivatie het belangrijkst.

Goed om te weten
Uiterlijk 2 januari 2018 laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken staan gepland op 4 en 8 januari 2018. De tweede ronde gesprekken zijn op 10 en 17 januari 2018.

Is dit jouw baan? Solliciteer direct
Enthousiast geworden om als indicatie-adviseur aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct, maar uiterlijk 21 december 2017. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Nancy Hoeymans, teammanager Volwassenen bij Volksgezondheid Gemeente Utrecht, via tel. 030-2863481.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone