Juridisch Adviseur Gemeente Tilburg

0

Het betreft een structurele functie. Externe kandidaten komen het eerste jaar in dienst via payrollorganisatie 18K. Na dat jaar is er uitzicht op een ambtelijke aanstelling bij goed functioneren en afhankelijk van organisatieomstandigheden.

Informatie
Het team Veiligheid Intelligence en Beleid kent drie gelijknamige clusters.
Vanuit het team wordt opgave gestuurd gewerkt aan een grote variëteit aan vraagstukken. Daarbij kan gedacht worden aan openbare orde, maatschappelijke onrust, crisismanagement, evenementenveiligheid, high impact crimes (woninginbraken, overvallen, straatroof, geweld) jeugdcriminaliteit, radicalisering, integriteitstoetsing van vergunningaanvragen, veiligheidsbeleving en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
In het cluster intelligence wordt de informatiepositie op veiligheid en wijkgericht werken vorm te geven. Het belangrijkste doel van intelligence is om van losse informatie, gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten, praktische inzichten te krijgen, zodat criminaliteit effectiever kan worden aangepakt.
Het beleidscluster werkt voor de hele afdeling Veiligheid en Wijken. Daarin komen onderwerpen aan de orde als bestuursondersteuning en secretariaten, beleid op het snijvlak van zorg- en veiligheid, beleid over cameratoezicht, planning & control, wijkgericht werken. Ook worden vanuit dit cluster verschillende secretariaten verzorgd.

Binnen het team Veiligheid Intelligence en Beleid zoeken we een jurist. Deze is belast met een breed juridisch palet aan taken. Dit zijn de belangrijkste taken:

Juridische adviezen De toepassing van de volgende rechtsgebieden:

 • WOB-verzoeken voor VEW coördineren en kennis up to date houden
 • Gemeentewet
 • Prostitutiewet: Ontwikkelingen van het wetsontwerp volgen
 • Voetbalwet: adviseren burgemeester t.b.v. voorkoming overlast
 • APV: Aanspreekpunt voor VEW voor APV-gerelateerde onderwerpen
 • Privacy in relatie tot informatie-uitwisseling: Met name de convenanten met Buurtregie en LIEC

Voorbereiden burgemeestersbesluiten:

 • Je ondersteunt de adviseur openbare orde in de vorm van juridische opvolging van zijn OOV-taken (vaak zelfstandig). Het betreft met name verblijfsontzeggingen en gebiedsverboden, maar ook andere onderwerpen zoals bijtende honden.

Beheer convenanten t.b.v. informatie-uitwisseling tussen partijen:

 • Je zorgt voor de actualiteit van de verschillende informatie-uitwisselingsconvenanten.

Collegiale advisering binnen de afdeling:

 • o.a. de teams Veiligheid Intelligence en Beleid, Wijken, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht. Anderen worden ook geholpen met hun ad hoc vragen.

Juridische werkzaamheden in het kader van de crisisorganisatie:

 • Je wordt toegevoegd aan de pool met juristen, van waaruit ten tijde van een crisis ondersteuning kan worden geboden aan de crisisorganisatie.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: HBO
Afgeronde opleiding: Rechten of vergelijkbaar

Kennis van:
Gemeentewet
Algemene wet bestuursrecht
Algemene Plaatselijke Verordening

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming

Attitude:

 • Geen 9.00-17.00u mentaliteit
 • Oplossingsgericht; rekkelijke werkhouding (‘hoe kan het wel’)

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand op basis van 36 uren per week.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Remco Jansen (teammanager VIB) tel: 06-31740162. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt, op werkdagen te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via 013-542 9898 onder vermelding van het vacaturenummer: VEW17-39e. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 20 december 2017; het arbeidsvoorwaardengesprek is op 21 december.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met bijna 215.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema’s, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega’s intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ team Complexe Casuïstiek en Re-integratie.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone