Leden voor de Sociale Kamer van de bezwarencommissie Gemeente Lelystad

0

Leden voor de Sociale Kamer van de bezwaarschriftencommissie

In Lelystad leef je anders. Groener, omdat uitgestrekte natuurgebieden je omsluiten.
Blauwer, omdat het IJsselmeer je frisse lucht en eindeloze uitzichten
geeft. Vrijer, omdat je in al die natuur heerlijk kunt recreëren.
Verrassender, omdat eigenzinnige architectuur wonen speciaal maakt.
En leuker, want Lelystad heeft alle winkels en restaurants die het stadse leven
zo aangenaam maken. Kijk op lelystad.nl en ontdek het zelf:
Lelystad geeft lucht.

Voor de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Lelystad zijn wij met ingang van 1 april 2018 op zoek naar:

Leden voor de Sociale Kamer van de commissie

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert over bezwaarschriften op alle rechtsgebieden met uitzondering van zaken op het gebied van belastingen. De commissie bestaat uit drie kamers: de algemene, de sociale en de personele kamer.

De Algemene Kamer behandelt voornamelijk zaken op het gebied van ruimtelijke ordening en de APV, de Sociale Kamer behandelt zaken op het gebied van de sociale wetgeving, de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De Personele Kamer behandelt zaken op het gebied van personeelsaangelegenheden van de gemeente Lelystad, de gemeente Urk en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek.

De Sociale Kamer vergadert ongeveer 15 keer per jaar op dinsdagochtend. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Van een lid voor de sociale kamer van de commissie wordt verwacht dat hij/ zij:
beschikt over een relevante juridische opleiding en een kennis- en denkniveau op academisch of hbo- niveau, waarbij deskundigheid en relevante werkervaring op het terrein van de Algemene wet bestuursrecht en in het bijzonder de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet noodzakelijk is;
– in staat is tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming;
– beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden en inlevingsvermogen;
– het vermogen heeft om bemiddelend op te treden;
– geen deel uitmaakt en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Lelystad;
– beschikt over brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
– inzicht heeft in en ervaring heeft met het functioneren van het openbaar bestuur op lokaal niveau.

Voorwaarden:
Wij bieden de leden een vergoeding per bijgewoonde vergadering van € 177,38 (vergoeding 2017). Daarnaast worden de reiskosten vergoed.
De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en kan met maximaal 1 keer worden verlengd.

Bijzonderheden:
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 en/of 15 februari 2018. Een kennismakingsgesprek met de burgemeester maakt onderdeel uit van de procedure.
Uw sollicitatie met CV ontvangen we graag uiterlijk 17 januari 2018. U kunt uw motivatiebrief richten aan Gemeente Lelystad, ter attentie van mw. Jorien Henning, via: https://www.lelystad.nl/Vacatures.html.

Meer info:
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Janine Romeijn (secretaris bezwaarschriftencommissie), telefoonnummer 0320-27879 of met mevrouw Jorien Henning (teamleider), telefoonnummer 06-5363 8681.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone